40 dagen geen alcohol

12 maart 2019

Sommigen zullen zeker wat extra glaasjes gepakt hebben tijdens de carnaval. Misschien een mooi moment om de alcoholconsumptie op laag pitje te zetten met de IkPas-campagne?

Tijdens deze campagne die 40 dagen duurt, drinken deelnemers geen alcohol. Wethouder Erik de Ridder is een van de deelnemers.

Bewust maken

IkPas maakt zich er hard voor om deelnemers bewuster te maken van de keuze om wel of niet te drinken. Deelnemers aan eerdere edities voelden zich tijdens de 40 dagen fitter, sliepen beter en vielen af. De 40 dagen actie loopt van aswoensdag 6 maart tot en met de zondag voor Pasen, zondag 14 april. Aangeven dat je meedoet, kan via de website ikpas.nl.