Bewoners aan zet voor een vuurwerkvrije buurt

14 november 2018

Gemeente Tilburg vraagt bewoners die geen vuurwerk in hun buurt willen, dit samen te organiseren. Dat kan door speciale borden te plaatsen, die de gemeente beschikbaar stelt.

De borden markeren de 'vuurwerkvrije buurt'. Het is aan de bewoners zelf om de buurt of straat in te gaan en hierover afspraken te maken met elkaar. Het is belangrijk dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met de afspraken. De buurt zelf houdt de naleving in de gaten.
Burgemeester Weterings: "Op andere plekken in Nederland zijn positieve ervaringen opgedaan met dit initiatief. Ik denk dat het ook goed past in Tilburg. Het gaat uit van de kracht van bewoners. Ze gaan vooraf met elkaar in gesprek. De gemeente faciliteert door de borden beschikbaar te stellen. De saamhorigheid en de borden verlagen de drempel om eventuele 'overtreders' aan te spreken. Mocht er desondanks toch overlast blijven bestaan, dan kan dat uiteraard altijd gemeld worden bij de politie." Bij aanhoudende overlast kunnen omwonenden contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Vuurwerkvrije buurt aanvragen

Bewoners die mee willen doen aan een vuurwerkvrije buurt, kunnen tot en met  5 december een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar tilburgveilig@tilburg.nl. Voor de Kerst kunnen de borden dan opgehaald worden bij Stadswinkel centrum.

Vuurwerkoverlast en preventie

De politie en gemeente zetten vooral in op het tegengaan van vuurwerkoverlast en het opsporen van illegaal vuurwerk. Bureau Halt en jongerenwerk R-Newt geven voorafgaand aan de jaarwisseling voorlichting op middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs. De handhavers van Stadstoezicht controleren vaker in de wijk. Zij mogen jongeren die vroegtijdig vuurwerk afsteken doorverwijzen naar bureau Halt.

Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
De verkoop van vuurwerk mag plaatsvinden op 28, 29 en 31 december. Op zondag 30 december mag er geen vuurwerk worden verkocht.