Gemeente experimenteert op MOB-complex

09 november 2018

De gemeente Tilburg wil volgend jaar experimenteren met een bijzonder evenement op het MOB-complex. Dat is het terrein ten zuiden van de burgemeester Letschertweg.

Het bosrijke terrein bij de aansluiting Tilburg Noord (N261) is eigendom van de provincie Noord-Brabant. Het experiment met een festival op het terrein staat niet op zichzelf. De gemeente wil ook een beeld krijgen bij eventueel structureel gebruik van het terrein als evenementenlocatie. Daarvoor wordt een business case opgesteld. Deze studie sluit aan bij het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe (kwetsbare) locaties, het Leijpark bijvoorbeeld, minder belast kunnen worden. Dit voornemen staat in het bestuursakkoord 2018-2022.  

Wethouder Erik de Ridder: "Evenementen zijn belangrijk voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. Tilburg is van oorsprong een echte festivalstad. Daar willen we dan ook letterlijk ruimte aan bieden. Het MOB-complex is door de landschappelijke sfeer, de ligging en de ontsluiting interessant voor nieuw evenementenaanbod, zoals concerten in de natuur en openluchttentoonstellingen."

Draaimolen

Het beoogde evenement is dancefestival Draaimolen, dat eerder op Charlotteoord plaatsvond. Het kreeg toen goede kritiek van publiek en pers. De festivalorganisatie is op zoek naar een nieuwe locatie. Een experimentele editie op het bosrijke MOB-complex sluit goed aan.

De gemeente heeft contact met de provincie over het houden van het experiment op hun terrein. Voor de ontwikkeling van de business case betrekt de gemeente omwonenden, andere belanghebbenden en de provincie Noord-Brabant vanwege de ruimtelijke randvoorwaarden.