Plan voor Landschapspark Pauwels

08 februari 2019

Het masterplan voor landschapspark Pauwels wordt 18 februari besproken in de gemeenteraad. In het plan staat hoe dit gebied ten Noorden van Tilburg aantrekkelijker kan worden.

Het landschapspark Pauwels is het gebied ten zuiden van de De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Het is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en natuurgebieden. Een gebied waar gewoond, gewerkt, gesport, gefietst en gewandeld kan worden. De gemeente Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om dit gebied verder te ontwikkelen als landschapspark.
 
Het afgelopen jaar werkte landschapsarchitectenbureau Strootman aan een overkoepelend plan voor het landschapspark Pauwels. Dat gebeurde in werkgroepen, waarin ook omwonenden en ondernemers meedachten. Het plan omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw, water én recreatie gezamenlijk versterkt kunnen worden.

Uitvoering

Na instemming van de besturen met de ambities uit het masterplan, starten de projecten die de partners in 10 jaar willen uitvoeren. Bij elk project gaat het om maatwerk en worden geïnteresseerde burgers, ondernemers en instanties betrokken. Ook is er ruimte voor (burger)initiatieven die nog niet zijn opgenomen in het masterplan, maar daar wel bij passen.

Zwaluwenbunders

Gelijktijdig met de ontwikkeling van het masterplan Pauwels, is een ontwerpbestemmingsplan voor bedrijventerrein Zwaluwenbunders in procedure gebracht. Het college gaat onderzoeken of het nodig is om dit gebied als bedrijventerrein te ontwikkelen. Een andere optie is om het (in de tussentijd) voor energieopwekking in combinatie met natuur in te zetten. Het bestemmingsplan wordt daarom nog niet aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen.

Lees meer over Landschapspark Pauwels