Regionale dienstverlening werkgevers

21 december 2017

De 11 gemeenten en UWV in Midden-Brabant gaan de dienstverlening voor werkgevers samen uitvoeren. Tegelijkertijd verbeteren ze ook de verbinding met werkzoekenden.

De partijen pakken de vraag van werkgevers samen op en verbinden die aan de mogelijkheden van kandidaten uit de uitkeringsbestanden van de hele regio. Deze eenduidige aanpak maakt het werkgevers makkelijker om zaken te doen met gemeenten en UWV. Voor werkzoekenden vergroot de samenwerking de kans op een goede bemiddeling naar werk.
 
Voor de werkgever betekent dit dat hij contact heeft met één accountmanager. Die handelt namens alle samenwerkende partijen uit de regio. De bestaande relatie en nabijheid van dienstverlening blijft intact, maar wordt onderdeel van een regionale samenwerking en werkwijze. De kandidaten in de verschillende uitkeringsbestanden worden regionaal ontsloten. Daardoor kunnen werkgevers worden voorgesteld aan kandidaten uit het gezamenlijke regionale bestand, wat de kans op een match met een werkgever vergroot. "In Brabant hebben we 65.000 werkzoekenden en 45.000 vacatures," merkt Erik de Ridder, wethouder Economie, op: "En toch matchen die niet. Opvallend en ongewenst. Wij willen dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving, dat iedereen kan meedoen. Deze regionale benadering draagt daar aan bij. Door op regionaal niveau matches te zoeken vergroot je de kans op succes."
 
Een regionaal managementteam gaat de samenwerking de komende maanden verder vorm geven en implementeren. Rond maart 2018 moet de samenwerking in de steigers staan.