Start bouw woningen Park Centraal

14 december 2017

De gemeente en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM gaven 13 december het startsein voor het Plan Park Centraal aan de westrand van Tilburg. Hier start de bouw van 56 koop- en huurwoningen.

De komende jaren realiseert AM hier samen met de gemeente 380 woningen. Nagenoeg alle huizen in fase 1 zijn inmiddels verkocht, in oktober is de verkoop van fase 2 gestart.

Officiële handeling

De start van de bouw is op 13 december gevierd met een bijeenkomst voor toekomstige bewoners en andere betrokkenen op de bouwlocatie. Wethouder Mario Jacobs en Jaap van Engelshoven, adjunct-directeur AM regio Zuidwest, gaven het startsein. De bouw van de 56 woningen is in handen van BAM Wonen. Naar verwachting worden de woningen in het 3e kwartaal 2018 opgeleverd.

Park Centraal

Park Centraal zal uiteindelijk bestaan uit ca. 380 nieuwbouwwoningen aan de rand van de Reeshof. Onderscheidend is het ruim 2 hectare grote park dat van noord naar zuid door het hele plangebied loopt. De bouw start  aan de zuidkant van het plangebied, ter hoogte van de Dalemdreef en de Soerendonklaan. Hier worden in fase 1 in totaal 56 woningen gebouwd.  

Meer informatie over het plan en de koopwoningen is te vinden op www.woneninparkcentraal.nl.