Tilburg stopt met I-criterium

08 februari 2019

De gemeente Tilburg gaat niet langer handhaven op het Ingezetene Criterium (I-criterium). Hierdoor zijn buitenlandse bezoekers weer welkom in de Tilburgse coffeeshops.

Van 1 maart tot 1 oktober 2018 was er een pilot ingesteld waarin al niet meer werd gehandhaafd. Deze pilot is samen met de politie geëvalueerd en er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het I-criterium. Op basis van de resultaten heeft de burgemeester besloten niet langer te handhaven op het I-criterium.

Het Ingezetene criterium werd in 2012 ingevoerd om overlast van buitenlandse coffeeshopsbezoekers te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Alleen ingezetenen van Nederland hadden hiermee toegang tot de coffeeshops in ons land.