Tip tegen wateroverlast

09 augustus 2018
plaatje van rioolput met vuil

Er is kans op wateroverlast tijdens de voorspelde buien, omdat de grond erg droog is. Het wegvegen van vuil voor de rioolputten kan helpen om het water beter te laten wegstromen.

Het is een lange periode warm en droog is geweest. Hierdoor is de grond uitgedroogd en kan deze minder goed water opnemen. Daarom bestaat de kans dat het water van de eerste regenbuien moeilijker kan wegstromen. Bovendien ligt er door de droogte van de afgelopen tijd meer blad, uitgedroogde plantenresten en zand op straat. Dit kan ervoor zorgen dat de rioolputten op straat verstopt kunnen raken. Hierdoor kan er water op straat blijven staan.

Wat te doen?

De gemeente houdt het openbaar gebied schoon, onder andere door de straten te vegen. Tilburgers kunnen zelf ook helpen door het trottoir schoon te houden en eventuele vervuiling bij de rioolputten weg te halen. Het regenwater kan dan sneller wegstromen naar de riolering.

Meer tips om wateroverlast in de toekomst te verminderen? Kijk op www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg.