Voorstel college voor horeca in Dwaalgebied

10 november 2017
Het Dwaalgebied

Het college vindt dat het voor daghoreca mogelijk moet zijn om zich in het Dwaalgebied te vestigen. Dat geldt ook voor sommige restaurants. Voorafgaand wordt gekeken of het in het gebied past.

Daghoreca mag in het nieuws voorstel open zijn tussen 07:00 en 23:00 uur. Voor restaurants is er de mogelijkheid om tot maximaal 00:00 uur op te zijn. Restaurants die tot 02:00 of 03:00 uur open zijn, passen volgens het nieuwe besluit niet in het Dwaalgebied. Bewoners en ondernemers van het Dwaalgebied zijn bang dat het dag- en nachtritme verstoord wordt door horeca in dit deel van de stad. Daarom wordt voorafgaand aan elk besluit om een nieuwe horecagelegenheid te openen met een vertegenwoordiging van deze groep gesproken. Zij kunnen ook een uitspraak doen over de sluitingstijd tot 00:00 uur.

Restaurants

Besloten is ook om allen daghoreca toe te laten tot het kernwinkelgebied.

Voorafgaand aan dit voorstel is in september gesproken met raadsleden en met de Dwaalgroep. Daar zitten vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit het Dwaalgebied in. Het Dwaalgebied zijn de straten: Nieuwlandstraat, Noordstraat, Tuinstraat, Fabriekstraat, Langestraat en de Oude markt.

Nieuwe horeca in het Dwaalgebied kan worden toegestaan door middel van een ontheffing van het bestemmingsplan als er nu nog geen horeca is toegestaan in het bestemmingsplan.

Het voorstel wordt door de raad besproken.