Winkelcentra krijgen opknapbeurt

06 december 2017

Diverse wijkwinkelcentra kregen of krijgen een opknapbeurt. Zo klinkt 15 december het startschot voor voor de aanpak van het Pater van den Elsenplein. En op 16 december is de heropening van het Paletplein.

Tilburg heeft veel winkels en winkelgebieden op korte afstand van elkaar. Elk winkelgebied is uniek en heeft een eigen aantrekkingskracht. Vaak is de supermarkt de belangrijkste trekker. Een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn extra pluspunten. Maar het wijkwinkelcentrum heeft tegenwoordig een bredere functie, als 'hart van de wijk'. Ook na sluitingstijd van de winkels is het een plek van ontmoeting door de aanwezige horeca, andere bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Erik de Ridder: "De gemeente vindt aantrekkelijke wijkwinkelcentra van belang voor de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Daarom hebben we de afgelopen jaren stevig de schouders gezet onder de herstructurering en uitbreiding van de Heyhoef, het Wagnerplein en het Paletplein. Ook het Pater van den Elsenplein staat nog op het programma, net als de verplaatsing van het winkelcentrum Bernardusplein."

Investeren

De komende jaren blijft de gemeente investeren in wijkwinkelcentra. Samen met initiatiefnemers, winkeliers, omwonenden en vastgoedeigenaren. Het is altijd maatwerk, het resultaat kan variëren van een grootschalige renovatie tot een actieve winkeliersvereniging die nieuwe bezoekers trekt.

Opening Paletplein

In Tilburg-West is hard gewerkt aan de herontwikkeling van het Paletplein. Enkele winkels zijn nieuw gebouwd, voorgevels van bestaande winkels zijn vervangen en de overkapping is verwijderd. Ook zijn het parkeerterrein en de winkelstraat vernieuwd. Op 16 december is de feestelijke heropening vanaf elf uur 's morgens. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Een klein deel van de werkzaamheden volgt na de feestdagen. Het gaat om een deel van het straatwerk, het plaatsen van de lantaarnpalen en de aanleg van de beplanting.