Gemeentelijke opvanglocaties - Municipal locations to stay

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina meer informatie over de gemeentelijke opvanglocaties.

Inrichten opvanglocaties

Voordat een gebouw geschikt is als opvanglocatie wordt het aangepast en wordt gecontroleerd of het voldoet aan alle veiligheidseisen. De nodige vergunningsprocedures om het pand als opvanglocatie te kunnen gebruiken start de gemeente op korte termijn op.

Opvanglocaties

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Tilburg heeft besloten om in de volgende locaties tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Meer lezen over de opvanglocaties: klik op het +-je.

Kantoorpand - Sportweg 14

Als het nodig is, wil de gemeente 120 Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen in het voormalige kantoorpand aan de Sportweg 14 in Tilburg. Het pand wordt klaargemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Waarschijnlijk is het in december 2022 klaar voor gebruik.

Tiny Houses - Kwendelhof

18 woonunits (‘tiny houses’) aan de Kwendelhof in Tilburg. Deze units zijn eigendom van TBV Wonen en worden door de gemeente gehuurd. Het gaat om de opvang van maximaal 36 vluchtelingen. Geopend sinds half juni 2022 en volledig in gebruik. 

Notre Dame - St. Oloflaan 1

Het kloostercomplex Notre Dame aan de St. Oloflaan 1 in Tilburg. Dit gebouw is verkocht aan Stichting WonenBreburg. In aanloop naar de eigendomsoverdracht stelt de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart het gebouw via WonenBreburg beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat op dit moment om de opvang van maximaal 60 vluchtelingen.

GGD-gebouw - Ringbaan-West 227

Voormalige GGD-gebouw aan Ringbaan-West 227 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van de gemeente Tilburg. Het gaat om de opvang van maximaal 150 vluchtelingen voor een langere periode. De locatie is geopend en volledig in gebruik.

De Heerevelden - Giekerkstraat 57

De voormalige basisschool De Heerevelden aan de Giekerkstraat 57 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van de stichting Kinderopvanggroep. Locatie is geopend en in gebruik. Onderwijs wordt op een andere locatie gegeven. 

Mariahof - Bredaseweg 568

Mariahof aan de Bredaseweg 568 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van TBV Wonen. Het gaat om de opvang van maximaal zo’n 100 vluchtelingen. Het inrichten van de locatie is eind juli 2022 gestart.

Schans 123

Het pand aan De Schans 123 in Tilburg. Dit gebouw is in eigendom van een private partij die deze locatie gaat herontwikkelen. De locatie is geopend en in gebruik.

Heeft u een vraag?

Stuur een mail

Stedelijk beheeroverleg

Om de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en activiteiten, start de gemeente met een beheeroverleg. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners, politie, ContourdeTwern en Monoma (beheer opvanglocatie) over de gang van zaken rondom de opvang. Het doel van dit overleg is het bespreekbaar maken van uiteenlopende zaken, zoals de leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Ook heeft het beheeroverleg een monitorende rol wat de directe omgeving van de locatie betreft.