Stadspark Oude Dijk

De gemeente Tilburg heeft plannen om Stadspark Oude Dijk te renoveren. Zodat het park weer een aangename en veilige plek wordt voor de buurt, maar ook andere bewoners van de binnenstad.

De gemeente is bezig met het maken van een herinrichtingsplan. In het plan staat onder andere waar de wandelpaden en bankjes komen, of de vijver blijft, welk groen blijft en waar wordt gesnoeid of bomen moeten verdwijnen. Waarschijnlijk is het voorontwerp voor de herinrichting klaar in het voorjaar van 2021. Naast de herinrichting onderzoeken we of er animo is om meer activiteiten in het park te laten plaatsvinden. Uiteraard worden dat activiteiten die passen bij het verstilde karakter van de kloostertuin. Moet er bijvoorbeeld een jeu-de-boules baan komen, yogales of schildercursussen of zijn er bewoners die samen een pluktuin willen opzetten? Door dit soort activiteiten wordt het park meer gebruikt en dat voorkomt veel overlast. 

In het voorjaar van 2021 presenteert de gemeente het concept herinrichtingsplan. We laten dan ook zien hoe we met alle wensen en suggesties zijn omgegaan. Daarna moet het college van burgemeester en wethouders instemmen met het ontwerp en wordt bepaald welke stappen verder worden genomen richting de uitvoering.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan is uw mail welkom via stadsparkoudedijk@tilburg.nl. U kunt ook bellen met projectleider Linda Blaauboer van de gemeente Tilburg via 06 – 826 41 380.