Stage afdeling Planning en Control BAT

De afdeling Planning en Control zoekt een stagiair voor het BAT. De periode is in overleg. De werkplek is Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 in Tilburg.

Wie zijn wij?

Met 217.000 inwoners is Tilburg de 7e grootste gemeente van Nederland. Tilburg is een stad van vernieuwing. Tilburg heeft een bestuur dat aandacht heeft voor geluiden uit de stad, het lef heeft om nieuwe initiatieven de ruimte te geven en in te zetten op wat écht werkt. Tilburg is een netwerkorganisatie waar we weten dat we niets alleen kunnen en het benutten van, en verbinden met elkaar, in de organisatie en de stad centraal staat. Werken voor Tilburg is uitdagend, er kan en mag veel, en we verwachten ook veel van je. Werken voor de gemeente betekent werken in een complexe omgeving met veel verschillende belangen, het betekent ook werken aan de stad waar 217.000 inwoners plezier hebben van jouw werk.

De afdeling Planning en Control, Partner in Resultaat

De Gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen die naast elkaar staan in een platte organisatie. Eén van die afdelingen is Planning en Control. Met zo'n 115 medewerkers ondersteunen wij de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten. Dit doen wij door hulp en advies bij, en het verzorgen van: de financiën, de verantwoording en sturing, de financiële administratie en de interne beheersing. Wij doen dit met plezier, lef en passie voor de Raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Waar staan wij voor

Wij geloven in de kracht van samenwerking en verschillen. Met elkaar is er geen probleem wat we niet op kunnen lossen en wij maken elkaar succesvol. We zetten iedereen in op zijn/haar kwaliteiten. Tot onze kernwaarden horen plezier, lef en betrokkenheid. Inhoudelijk zijn we doelgericht, transparant, zakelijk en nemen we geen blad voor de mond. Relationeel zijn we betrokken, menselijk en staat respectvol omgaan met het individuele belang en gevoel voorop.

De opdracht

Wie in Tilburg aan afval denkt, denkt aan het Brabants Afval Team (BAT). Het BAT zorgt ervoor dat afval bij bedrijven en instellingen wordt opgehaald en duurzaam kan worden verwerkt. Daarnaast is het BAT verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval bij ruim 95.000 huishoudens in de gemeente Tilburg in het hart van Brabant. Ook omliggende gemeenten maken gebruik van onze diensten. Wij ontzorgen en denken in afvaloplossingen zodat u zich bezig kunt houden met andere zaken.
Het BAT is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De wettelijk verplichte taak met betrekking tot inzameling van huisvuil binnen Tilburg is ondergebracht in de gemeentelijke afdeling BAT.
Voor het uitvoeren van commerciële activiteiten op het gebied van inzameling, de uitvoering van wettelijk verplichte taken voor regiogemeenten alsmede ongediertebestrijding is BAT Bedrijven NV opgericht.
De verwevenheid tussen BAT en BAT Bedrijven NV is groot.
Eind januari is de concept-jaarrekening van de gemeentelijke afdeling BAT gereed en kan gestart worden met de jaarrekening van BAT Bedrijven NV. Deze moet begin mei gereed zijn voor de accountantscontrole. Rode draad tijdens je stage is het - zoveel mogelijk – opstellen van deze jaarrekening met bijbehorende toelichting.
Daarnaast zal gelegenheid zijn om mee te kijken in de bijdragen van de afdeling BAT in de begroting, tussenrapportage, afvalstoffenheffing en beleidsnota’s van de gemeente Tilburg.

Wij bieden

Een inspirerende omgeving met een uitdagende opdracht waarbij bijna alles mogelijk is. We beschouwen je als volwaardig medewerker en willen je graag helpen bij jouw ontwikkeling. We hebben een keuze- inwerkprogramma, waarbij je naar je eigen ontwikkelbehoefte wordt geholpen bij je stageperiode. De stagevergoeding HBO op basis van fulltime is € 412.83 (bruto) per maand.

Wij vragen

Een enthousiaste proactieve ontdekkingsreiziger die met een frisse blik verschillende processen bekijkt en onderzoekt of er verbeterslagen te maken zijn. Wij vinden het fijn als je goede communicatieve vaardigheden hebt en deze verder wilt ontwikkelen.

Interesse?

Voor vragen over de stageopdracht kun je contact opnemen met Lindy van Druenen of Ilse Beezemer, stage coördinatoren Planning en Control.

Contactgegevens:
E Stagepenc@tilburg.nl
T 06-50093757 (Lindy) / 06-11377230 (Ilse)