U bevindt zich op:Actueel / Vacatures

Vacatures

Gemeente Tilburg is een moderne, vernieuwende organisatie, die maatschappelijk betrokken mensen zoekt die kunnen samenwerken en resultaatgericht zijn. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.

Mogelijkheden genoeg, want gemeente Tilburg is een grote organisatie (bijna 1.800 formatieplaatsen met ambtelijke aanstelling) met een breed takenpakket.

Leden gezocht voor commissie 'Een wereld te winnen'

Tilburg heeft een platform voor mondiale bewustwording: 'Een wereld te winnen'. Deze commissie zoekt 4 nieuwe leden. Met de activiteiten van het platform wil Tilburg bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ruim 200 mondiaal betrokken Tilburgers zijn lid van het platform en bezoeken regelmatig de pitch-bijeenkomsten.

Proef anoniem solliciteren

Van juni t/m december 2017 houdt de gemeente Tilburg een proef met anoniem solliciteren.

Waarom anoniem solliciteren?

De gemeente Tilburg wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Waar alle talenten van verschillende mensen samenkomen. Met de proef anoniem solliciteren let de gemeente tijdens de (brieven)selectie uitsluitend op geschiktheid. Hiermee bieden we iedereen gelijke kansen en willen we onbewuste uitsluiting voorkomen.

Aanpak

De proef loopt bij 3 gemeentelijke afdelingen: Dienstverlening, Sociaal en Personeel, Organisatie & Informatisering. Voor alle externe vacatures geldt dat de gemeente de persoonlijke gegevens van sollicitanten, zoals naam, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en geboorteland weghaalt. De geanonimiseerde sollicitaties worden voorgelegd aan de sollicitatiecommissie. De geselecteerde kandidaten blijven voor de selectiecommissie anoniem tot de start van het sollicitatiegesprek.

Onderzoek

De gemeente gaat de effecten van deze proef onderzoeken via een enquête na afloop van de sollicitatieprocedure. Vinden de deelnemers dat anoniem solliciteren bijdraagt aan gelijke kansen? Wat vinden leden van de sollicitatiecommissie hiervan? Draagt anoniem solliciteren bij aan diversiteit? De gemeente doet het onderzoek samen met Tilburg University.

Solliciteren

Solliciteren bij de gemeente kan alleen online, op banen die in het vacatureoverzicht staan. Klik op de functie en vervolgens op de knop 'solliciteer'. Klik daarna op 'verzenden'. Via e-mail volgt een bevestiging. Na ontvangst van de sollicitaties wordt er een voorselectie gemaakt.

Stageplekken

De gemeente heeft regelmatig stageplekken of mogelijkheden voor een afstudeeropdracht. Er zijn vacatures variërend van marketing, onderzoek of onderhoud tot het geven van gymles en het organiseren van evenementen. Hieronder staan de de afdeling(en) waar een plaats beschikbaar is.

Jobalert

Omdat de gemeente een gerichte motivatie belangrijk vindt, worden open sollicitaties niet in behandeling genomen. Op de hoogte blijven van de vacatures bij de gemeente? Maak dan een jobalert aan.

Netwerk

De gemeente is een netwerkorganisatie, waarin verschillende afdelingen samenwerken aan de bestuurlijke doelen. De centrale directie bestaat uit de algemeen directeur/ gemeentesecretaris en 4 directeuren voor de bestuurlijke programma's. Een kleine eenheid Strategie & Control ondersteunt de directie. De 4 primaire afdelingen houden zich bezig met ontwikkeling tot en met de regie op de uitvoering. Bedrijfsmatige afdelingen hebben vooral uitvoerende taken. De bedrijfsvoering is geconcentreerd bij de ondersteunende afdelingen, en de griffie ondersteunt het algemeen bestuur van de gemeente (de raad).