Het Tilburgs Vertrouwensexperiment

Minder regels in de bijstand. Meer begeleiding en meer keuzevrijheid. Werkt dat?

De regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en streng. Wat doet het met mensen als zij op een andere manier begeleid worden, met meer persoonlijke aandacht, minder regels of meer keuzevrijheid? Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een extra deel van hun bijverdiensten mogen houden of extra begeleiding krijgen? Kunnen ze meer meedoen, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger?
Dat onderzoekt de gemeente samen met 800 mensen met een bijstandsuitkering en de Tilburg University. We noemen dat het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Het experiment is in januari 2018 van start gegaan en duurt 2 jaar. Let op: Aanmelden is niet meer mogelijk.

Het experiment in een notendop

Zo'n 800 deelnemers zijn ingedeeld in 1 van de 4 groepen, elk met hun eigen aanpak. In de ene groep gelden minder regels en in de andere groep krijgen mensen meer begeleiding. In sommige groepen mogen deelnemers een extra deel van hun bijverdiensten houden en krijgen zij een bonus bij een baan. Ook is er een groep waarbij niets verandert. Zo kan gekeken worden welke aanpak het beste werkt. Belangrijk om te weten: niemand gaat er financieel op achteruit. Tijdens het onderzoek vullen deelnemers drie keer een vragenlijst in. De gemeente en de onderzoekers kunnen niet zien, wie welke antwoorden heeft gegeven.

Bekijk het filmpje 'Het Vertrouwensexperiment' via YouTube.

Wat is het doel van het onderzoek?

De gemeente wil onderzoeken wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk  of participatie, zodat zij weer actief mee kunnen doen in onze samenleving. Ook wordt onderzocht wat het met het welbevinden en de gezondheid van mensen doet als ze meer persoonlijke aandacht en keuzevrijheid krijgen. Het onderzoek loopt tot januari 2020. Daarna weten we of een andere aanpak echt werkt en uitvoerbaar is. De uitkomst van het onderzoek helpt de gemeente om de uitvoering van de Participatiewet te kunnen verbeteren.

Wie zijn wij?

De gemeente Tilburg heeft voor dit experiment een projectleider, ondersteuner en 6 coaches aangesteld. Download het smoelenboek om kennis te maken met het team. (PDF, 663,8 KB)