Het Tilburgs Vertrouwensexperiment

Minder regels in de bijstand. Meer begeleiding en meer keuzevrijheid. Werkt dat?

De regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en streng. Wat doet het met mensen als zij op een andere manier begeleid worden, met meer persoonlijke aandacht, minder regels of meer keuzevrijheid? Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een extra deel van hun bijverdiensten mogen houden of extra begeleiding krijgen? Kunnen ze meer meedoen, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger? Tilburg experimenteerde met deze andere aanpakken in het Tilburgs Vertrouwensexperiment.

In 2018 stapten 800 mensen met een bijstandsuitkering vrijwillig in het experiment. Zij werden verdeeld over 4 groepen, elk met een eigen aanpak. In de ene groep golden minder regels en in de andere groep kregen mensen meer begeleiding. In sommige groepen mochten de deelnemers een extra deel van hun bijverdiensten houden of kregen zij een bonus bij een baan. Ook was er een groep waarbij niets veranderde. Zo konden we de verschillende aanpakken goed met elkaar vergelijken. Eind 2019 liep het experiment af en in mei 2020 maakte Tilburg University de resultaten bekend.

Resultaat: aandacht en vertrouwen werkt

Twee jaar experimenteren laat zien dat persoonlijke aandacht en vertrouwen werkt. Voor veel deelnemers is er iets in beweging gezet, bijvoorbeeld in de vorm van een baan, adequate hulp of zorg, of nieuwe contacten. Anderen kregen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Minder regels, meer persoonlijke aandacht en keuzevrijheid maakt mensen gelukkiger en gezonder. Voor de gemeente redenen genoeg om verschillende aspecten uit het Vertrouwensexperiment en andere pilots toe te passen in het beleid voor Werk en Inkomen: 'Tilburg investeert in Perspectief'. 

De uitkomsten zijn dus positief. Dat blijkt ook uit de ervaringen van de deelnemers. Na een jaar vroegen we 12 deelnemers om hun ervaringen te delen. Deze ervaringen bundelden we in een boekje, waarbij een groot deel van de interviews, foto's en opmaak door deelnemers is opgepakt.
Download het eerste boekje met ervaringsverhalen

Na afloop van het experiment brachten deze deelnemers een tweede boekje uit. Ook hierin delen deelnemers ervaringen en wat het Vertrouwensexperiment hen heeft gebracht. Daarnaast deelt Tilburg University de belangrijkste resultaten en wat we hebben geleerd van de verschillende aanpakken. Dit boekje is op de ambassadeursbijeenkomst van 15 oktober 2020 gepresenteerd.
Download het tweede boekje met ervaringsverhalen, resultaten en conclusies 

Ambassadeursbijeenkomst: start van een nieuwe beweging

Op 15 oktober 2020 zijn de bevindingen uit het experiment gepresenteerd tijdens een ambassadeursbijeenkomst. Initiatiefnemers, deelnemers, coaches, onderzoekers en andere partners blikken terug op de mooie en leerzame jaren, en kijken vooruit naar kansen voor de toekomst. Hoe kunnen we de beweging van vertrouwen verder uitdragen en daarmee de veerkracht vergroten van mensen die al langere tijd aan de kant staan? Samen met partners in de stad willen we verder gaan bouwen aan deze beweging van vertrouwen. Heeft u een goed idee? Stuur een mail naar vertrouwen@tilburg.nl

•  Bekijk de ambassadeursbijeenkomst via YouTube
•  Bekijk een filmpje over de start van het Vertrouwensexperiment op YouTube.
•  Bekijk een filmpje met de uitleg over het Vertrouwensexperiment
•  Download de eindrapportage van Tilburg University
•  Download de presentatie