U bevindt zich op:Actueel / Vertrouwens-experiment

Het Tilburgs Vertrouwensexperiment

Minder regels in de bijstand. Meer begeleiding, meer keuzevrijheid. Werkt dat? Dat gaan we samen onderzoeken. Doe mee!

De regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en streng. Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een extra deel van hun bijverdiensten mogen houden of extra begeleiding krijgen? Vinden mensen dan sneller werk? Kunnen ze meer meedoen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger? Dat gaat de gemeente samen met mensen met een bijstandsuitkering en de universiteit onderzoeken. We noemen dat het Tilburgs Vertrouwensexperiment.

Bekijk het filmpje 'Het Vertrouwensexperiment' via YouTube

Doe ook mee

In januari 2018 startte het Vertrouwensexperiment. De, speciaal hiervoor aangestelde, coaches hebben veel mooie gesprekken gevoerd. Er doen al 500 mensen mee. Ook u kunt nog meedoen. Aanmelden kan nog steeds via vertrouwen@tilburg.nl of via 06-11 12 49 26 .

Via onderstaande link ziet u een filmpje waarin een deelnemer en een coach vertellen over hun ervaringen tot nu toe. 

Bekijk het filmpje 'VEX' via YouTube

Het experiment in een notendop

Het experiment duurt 2 jaar. Ongeveer 500 mensen hebben zich al aangemeld. Zij zijn ingedeeld in 1 van de 4 groepen, elk met hun eigen aanpak. In de ene groep gelden minder regels en in de andere groep krijgen mensen meer begeleiding. In sommige groepen mogen deelnemers een extra deel van hun bijverdiensten houden en krijgen zij een bonus bij een baan. Ook is er een groep waarbij niets verandert. Zo kan gekeken worden welke aanpak het beste werkt. Belangrijk om te weten: niemand gaat er financieel op achteruit.

Brede beweging

Het Tilburgs Vertrouwensexperiment is ontstaan door een initiatief vanuit de stad. Ook in andere gemeenten wordt geëxperimenteerd met andere aanpakken in de bijstand.

Heeft u vragen over het experiment? Misschien staan ze hieronder bij 'veelgestelde vragen'.
Of neem contact op via vertrouwen@tilburg.nl of via 06 - 11 12 49 26.

Vragen: algemeen

Hoe, waar en wanneer kan ik mij aanmelden?

Alle mensen die mee kunnen doen aan het experiment hebben een brief gekregen.
Deze mensen kunnen zich nog aanmelden. Dat kan door:

Hoe wordt bepaald in welke groep ik kom?

De indeling in de verschillende groepen gebeurt per loting. U kunt niet zelf kiezen in welke groep u komt.

Is het vertrouwensexperiment hetzelfde als het basisinkomen?

Nee, in het vertrouwensexperiment houdt iedereen zijn of haar bijstandsuitkering. Deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen, elke groep heeft eigen afspraken.

Wat houdt het onderzoek precies in?

Het experiment wil onderzoeken of een andere aanpak van de bijstand beter werkt. Wat doet het met mensen als zij op een andere manier begeleid worden, met meer persoonlijke aandacht, minder regels of meer keuzevrijheid? Vinden mensen sneller een baan? Of worden ze simpelweg gelukkiger? Deelname is vrijwillig. Het experiment duurt 2 jaar.

•    Meedoen is vrijwillig, niet vrijblijvend. De universiteit vraagt u 3 keer een vragenlijst in te vullen. U kunt daarbij hulp krijgen als u dat fijn vindt.
•    Er kunnen 800 mensen deelnemen. We hebben minimaal 400 mensen nodig.
•    U wordt ingedeeld in een van de 4 groepen. In elke groep gelden andere afspraken.
•    Dat gebeurt met een loting.
•    U krijgt een nieuwe contactpersoon, een coach die speciaal voor dit experiment is aangesteld.

Wat wordt er van mij verwacht?

Als u deelneemt verwachten wij een aantal dingen van u. Gedurende het onderzoek vragen wij u om 3 keer een vragenlijst in te vullen. U kunt daarbij hulp krijgen als u dat fijn vindt.

In hoeverre heeft het extra deel van de bijverdiensten invloed op de huur- en zorgtoeslag?

Het extra deel van de bijverdiensten heeft geen invloed op uw huur en zorgtoeslag. Dit is doorgerekend bij het bepalen van het maximaal bij te verdienen bedrag.

Wat betekent 'ondersteuning' precies? Hoe vaak mag of moet ik dan komen?

De mate van ondersteuning en begeleiding is afhankelijk van de groep waarin u wordt ingedeeld. Dat kan variëren van ’n enkel gesprek bij aanvang t/m meerdere gesprekken per jaar. In een van de groepen wordt van u verwacht dat u met een steuntje in de rug zelf in actie zult komen en uw eigen weg kiest samen met de coach naar onbetaald werk of betaald werk. Wat het beste werkt voor u hangt af van uw mogelijkheden en wensen. In een andere groep bieden wij u extra begeleiding op maat aan. U heeft regelmatig contact met de coach en samen wordt gekeken wat het beste kan werken voor u in uw situatie.

Mag iedereen meedoen aan het experiment?

Niet iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen. Sommige mensen zitten al in een traject of nemen deel aan een andere begeleiding. Ook voor mensen zonder verblijfsstatus én voor jongeren (onder 27 jaar) is het niet mogelijk om deel te nemen. Voor hen gelden in de huidige situatie op enkele onderdelen andere regels.

Een groep mag tot 199 euro bijverdienen. Moet ik hier dan aangifte van doen?

Ja, u moet dit vermelden op de belastingaangifte.

Geldt dat ook voor een vrijwilligersvergoeding?

De vrijwilligersvergoeding is belastingvrij.

Wordt er tijdens het experiment extra gecontroleerd op zwartwerken?

Op zwartwerken wordt altijd gecontroleerd. Dat verandert niet door deelname aan dit experiment.

Wat gebeurt er met het resultaat van het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt. We willen u ook graag op de hoogte houden van de uitkomsten. Het Ministerie wil de resultaten ook weten. Ook de gemeente Tilburg wil leren van de onderzoeksresultaten om de uitvoering beter te maken.

Vragen: persoonlijke situatie

Bij wie kan terecht voor vragen over mijn persoonlijke situatie?

U krijgt een nieuw contactpersoon, een coach die speciaal voor het experiment is aangesteld.
Als u meedoet aan het experiment kunt u met vragen over uw persoonlijke situatie kunt u altijd bij uw coach terecht. Tot die tijd kunt u uw vragen stellen aan vertrouwen@tilburg.nl.

Behoud ik mijn contactpersoon?

U krijgt een nieuw contactpersoon, een coach die speciaal voor het experiment is aangesteld.
Hij of zij zal nauw samenwerken met uw contactpersoon van Werk & Inkomen om u zodoende zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Heeft het gevolgen voor mij als ik niet mee wil doen?

Nee. Deelname is compleet vrijwillig. Het heeft geen enkel gevolg als u niet mee wilt doen. Alles blijft dan zoals het nu is.

Kan ik tussentijds uit het experiment stappen? Wat als ik tussentijds werk vind?

Meedoen is vrijwillig. U bepaalt zelf of u mee wilt doen. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. U kunt dus altijd stoppen met het experiment. Als is dat jammer voor de resultaten van het onderzoek. Als u tussentijds wilt stoppen verwachten wij dat u in elk geval bereid bent om dit besluit toe te lichten en de vragenlijsten toch in te vullen zodat wij een goed beeld krijgen over de situatie daarna. Vanzelfsprekend geldt dit ook als u als u tussentijds werk vindt.

Wat doen de onderzoekers met mijn gegevens en antwoorden? En wie krijgen die te zien?

Uw gegevens worden anoniem verwerkt door de onderzoekers. Zij weten niet wie de vragen heeft beantwoord. De gegevens uit het onderzoek krijgt uw coach niet te zien. De coach weet alleen wat in uw dossier staat. De resultaten van het onderzoek zijn nooit terug te voeren tot personen

Vragen: specifieke situaties

Ik doe vrijwilligerswerk, mag ik dat blijven doen?

Ja, dat mag.

Ik ben mantelzorger, kan ik dat blijven?

Ja, dat mag.

Ik zit in een traject bij Sagènn / de Diamant groep. Kan ik deelnemen aan het experiment?

Omdat u al extra begeleiding krijgt op weg naar werk, kunt u niet ingedeeld worden in een van de groepen met een andere aanpak. Wel kunt u bijdragen aan het onderzoek door 3 x een online vragenlijst in te vullen. U kunt zich hiervoor aanmelden via vertrouwen@tilburg.nl.

Als ik een betaalde baan vind, stop ik dan met het Vertrouwensexperiment?

Ja, dan stopt u met het experiment. Wel vragen wij dan van u of u de vragenlijsten toch nog wil invullen. Dat is belangrijk voor het onderzoek. Wilt u dat niet dan vragen we u om mee te werken aan een laatste interview en een korte vragenlijst met ons in te vullen zodat wij de resultaten nog mee kunnen nemen in het onderzoek.

Wat gebeurt er als ik ziek word, gaat het experiment dan ook door?

Ja. Ook in dat geval geldt dat u met uw coach afspraken maakt over de vormen van contact en begeleiding, afhankelijk van de groep waarin u bent ingedeeld.

Wat gaat er met mij gebeuren als het Vertrouwensexperiment is afgelopen en ik nog een uitkering nodig heb? Kom ik dan in de oude regels terug?

Dit zal mogelijk (mede) gaan afhangen van de resultaten van het onderzoek. In principe geldt echter dat het onderzoek 2 jaar duurt en dat daarna de oude situatie hersteld wordt.

Wie kan ik bellen als er iets misgaat?

Als u aan het experiment meedoet, krijgt u een nieuw contactpersoon, een coach. Hier kunt met al uw vragen terecht. In alle andere gevallen verandert er voor u niets en kunt u met al uw vragen terecht bij de contactpersoon van Werk & Inkomen.