U bevindt zich op:Actueel / Vluchtelingen

Vluchtelingen in Tilburg

Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt, zoals alle Tilburgers.

Tilburg heeft bijgedragen aan een voorziening voor 96-uurs crisisopvang aan de Ringbaan Noord en heeft twee noodopvanglocaties opgericht. Eentje in Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat  en in het voormalige belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan.  De opvanglocatie aan de Kruisvaardersstraat wordt gesloten met ingang van 1 september 2017. De opvanglocatie aan de Cobbenhagenlaan is inmiddels gesloten vanwege verminderde instroom van asielzoekers . Daarnaast heeft de gemeente besloten om voorlopig geen reguliere AZC locatie te zoeken.

Actieplan

Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland is aan het dalen, onder meer als gevolg van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije. Deze daling heeft nog geen effect op het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) dat Tilburg moet huisvesten. In 2016 moet Tilburg 536 statushouders huisvesten en in 2017 400 personen. De gemeente Tilburg heeft daarom het Actieplan 'Integratie en participatie van vluchtelingen' opgesteld. Hierin staan 8 actielijnen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen snel meedoen in Tilburg. De actielijnen zijn gericht op een gelijke startpositie voor vluchtelingen; zij missen immers elementaire kennis en vaardigheden wat betreft de Nederlandse taal, samenleving, inrichting van het onderwijs en de arbeidsmarkt.  Wie het nodig heeft, krijgt passende ondersteuning, zoals alle Tilburgers. 

Voorbeelden van acties zijn: klantregie vanuit afdeling Werk en Inkomen, een participatieverklaringstraject van 12 weken met aandacht voor kennis van de Nederlandse taal en samenleving, de inzet van vrijwillige wijkgidsen die statushouders ondersteunen bij het wegwijs worden in hun wijk en buurt.

Lees het raadsvoorstel en het complete actieplan.

Aanmelden ideeën en initiatieven

Ruimhartig Tilburg verzamelt alle ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven voor vluchtelingen. Dit initiatief brengt bewoners met vluchtelingen in contact, zodat de ideeën en initiatieven kunnen worden uitgevoerd. Hierbij staat de behoefte van de vluchtelingen centraal. Meer informatie op de website ruimhartigtilburg.nl.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Een specifieke asielstroom wordt gevormd door Alleenstaande Minderjarigen Vluchtelingen (AMV's). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders en/of partner in Nederland asiel hebben aangevraagd. Het COA vangt AMV's op die in procedure zitten of zijn uitgeprocedeerd. Het COA vangt deze groep AMV's niet meer op in AZC's en andere grootschalige opvanglocaties, maar groepsgewijs in woningen en andere kleine panden in steden. In Tilburg is het COA op zoek naar ruimtes om in totaal 100 AMV's te huisvesten.

Proef verbetering integratie

De gemeente is met het COA een proef gestart voor de bewoners van de locatie Sint Jozefzorg.  Asielzoekers die een status hebben verkregen, mogen daarbij in het kader van de huisvestingstaakstelling in Tilburg  blijven wonen. Deze proef biedt kansen om een vroegtijdige, doorlopende en integrale aanpak van de integratie mogelijk te maken.

Het arbeidsmarktinstituut ReflecT en de gemeente Tilburg zijn samen met COA een proef gestart met een digitale kaart voor vluchtelingen, met daarop een uitgebreid curriculum vitae. De Tilburgse competentiekaart wordt tot en met juni getest met zo'n 400 vluchtelingen zonder verblijfsstatus op de opvanglocaties in Tilburg. Op de kaart komt een beschrijving van alle opleidingen, werkervaringen, persoonlijke competenties en talenten waarover de nieuwe inwoners van de stad en regio beschikken.

Veelgestelde vragen

Op de website van het COA staan veelgestelde vragen over de opvang van asielzoekers. De vragen en antwoorden zijn te vinden via deze link.