U bevindt zich op:Actueel / Vluchtelingen

Vluchtelingen in Tilburg

Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt, zoals alle Tilburgers.

Bijeenkomst 'Goed je te ontmoeten'

Sinds 2015 is er hard gewerkt aan de opvang, integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders. Tijdens een netwerkbijeenkomst op 25 januari bespraken de betrokken partijen hun werkwijze.

Ervaring uitwisselen

De netwerkbijeenkomst 'Goed je te ontmoeten' was in het Koning Willem II Stadion. Hier hebben de verschillende partners uit de stad hun kennis en ervaring uitgewisseld om de samenwerking te versterken. Daarnaast was de bijeenkomst een kick off voor een nieuwe manier van werken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt in de vorm van een ketenaanpak voor vluchtelingen en statushouders. Zo kunnen de verschillende partijen elkaar ook in de toekomst goed informeren en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Er waren interactieve sessies, een presentatie van de ketenaanpak en een informatieve quiz. Daarnaast was er gelegenheid om verschillende kunstwerken te bewonderen van jonge kunstenaars die deel hebben genomen aan het project 'Kunstkameraden'.

Wethouder Mario Jacobs (Asielbeleid): "Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij de verschillende samenwerkende partners elkaar nog beter hebben leren kennen. Dit komt de aanpak van de integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders ten goede. Onze uitdaging is nu om met alle partijen gezamenlijk te zorgen dat wat er is bedacht is ook daadwerkelijk zo wordt uitgevoerd."

Deze bijeenkomst kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeente Tilburg, Contour de Twern en Vluchtelingenwerk.

Ervaringsverhalen

In Tilburg zijn verschillende initiatieven om de integratie en participatie van vluchtelingen te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is dat werkgevers vluchtelingen een werkervaringsplaats of stage bieden, al dan niet met begeleiding via de gemeente. Hieronder een aantal ervaringsverhalen.

  • Hanadi (pdf,357KB), vrijwilligster bij Kindercrèche Noord.
  • Kamiran, huismeester bij WonenBreburg

Vluchtelingen werken mee aan activiteiten in de stad. Hieronder een paar voorbeelden in beeld daarvan.

Aanmelden ideeën en initiatieven

Ruimhartig Tilburg verzamelt alle ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven voor vluchtelingen. Dit initiatief brengt bewoners met vluchtelingen in contact, zodat de ideeën en initiatieven kunnen worden uitgevoerd. Hierbij staat de behoefte van de vluchtelingen centraal. Daarnaast organiseert Ruimhartig Tilburg verschillende projecten, zoals buddy's en taalmaatjes in de wijk. Ook werken Pharos en Contour de Twern samen in een landelijk project 'Aan de slag', waarbij vluchtelingen die in Tilburg wonen worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Meer informatie over de vele activiteiten in de stad is te vinden op de Facebookpagina.
Zie ook de website ruimhartigtilburg.nl voor meer informatie of als u zelf maatje of taalcoach wilt worden voor vluchtelingen.

Meer over het asielbeleid in Tilburg op de pagina Vluchtelingen in Tilburg.