Beste overheidsorganisatie van het jaar 2019

Tilburg werd in 2019 uitgeroepen tot beste overheidsorganisatie van het jaar. Lees hier het juryrapport, het verhaal van Tilburg en bekijk de Tilburgse inzending voor de verkiezing.

Samen met inwoners, ondernemers en partners werkt de gemeente Tilburg aan een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn. De manier waarop Tilburg dat doet krijgt steeds meer landelijke erkenning.

Webinars donderdag 3 september 2020

Gemeente Tilburg won in november 2019 als eerste gemeente ooit de titel 'Beste overheidsorganisatie van het jaar'. Een prestatie om trots op te zijn. Om dat te vieren organiseerde Tilburg op donderdag 3 september 2020 5 webinars. 

De webinars waren interessant voor collega’s van andere gemeenten en overheden.

Webinars terugkijken

De webinars zijn hieronder per thema terug te kijken via YouTube. Het is ook mogelijk om de bijlagen te lezen en te downloaden (klik op het plusje voor meer info).

1. PACTEN - Bijlagen webinar 3 september

De PACT-aanpak maakt het verschil

PACT staat voor People Acting in Community Together. Een aanpak die gaat voor waarde en impact in Tilburgse wijken. PACT richt zich op de next generation: de jeugd die nu opgroeit in deze wijken, de inwoners van de toekomst. 

Deelnemers aan dit webinar kregen informatie over:

 • Een aantal praktijkvoorbeelden van de PACT-aanpak in de wijken
 • De manier waarop de PACT-aanpak werkt
 • Hoe via doendenken antwoorden zijn gevonden op vragen die zich voordoen in de wijk. En hoe die antwoorden gekoppeld worden aan de lange lijnen en ambities

Webinar terugkijken

 • Bekijk het webinar Pacten via YouTube

Bijlagen webinar

2. SPOORPARK - Bijlagen webinar 3 september

Het groene hart van Tilburg

Het Spoorpark wordt ook wel het grootste burgerinitiatief van Nederland genoemd. In dit webinar maak je een virtuele reis door het park. We staan uitgebreid stil bij het ontwikkelproces dat doorlopen is door de initiatiefnemers, inwoners en de gemeente. Ook wordt de koppeling met de Omgevingswet gemaakt: Tilburg heeft bij de ontwikkeling van het park het gedachtegoed van de wet al in de praktijk gebracht.

Webinar terugkijken

Bijlagen webinar

3. HET TILBURGS LEERHUIS - Bijlagen webinar 3 september

De professional op kop

Een succesvolle overheid is een lerende overheid. De gemeente wil zoveel mogelijk inspelen op wat de stad nodig heeft. Dat bereiken we door samen te werken met de stad en van die samenwerking te leren. 

Deelnemers aan dit webinar hadden na afloop:

 • Een beeld van de visie van de gemeente op leren en ontwikkelen in een lerende organisatie en hoe de gemeente dit vorm geeft. Successen, maar ook dilemma's en uitdagingen worden gedeeld
 • Antwoord op de vraag hoe je ervoor zorgt dat de professionals in jouw organisatie de ruimte krijgen om hun persoonlijk leiderschap volop te benutten. Ze kregen concrete voorbeelden en handvatten hoe Tilburg daarmee aan de slag is door een inkijkje in de leergang Urban Professional
 • Info over het maximaal inzetten van talent, daar waar de opgave erom vraagt. We nemen je mee in onze aanpak hoe wij dat concreet vormgeven door te investeren in het samenwerken vanuit talenten in teams en opgaven

Webinar terugkijken

Bijlagen webinar

4. DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN - Bijlagen webinar 3 september

Vanuit inzichten samen werken aan maatschappelijke, institutionele en financiële impact

De transformatie van het Sociaal Domein is ingrijpend. Het is een nieuwe manier van organiseren van ondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, participatie en jeugd voor de inwoners van de gemeente Tilburg. Hoe regel je dat in een grote en complexe organisatie én hoe zorg je voor beweging in de buitenwereld? 

Deelnemers aan dit webinar hadden na afloop:

 • Zicht op de aanpak in Tilburg en de keuzes die gemaakt zijn
 • Een beeld bij de actuele uitdagingen in deze opgave
 • Ideeën opgedaan voor de eigen opgaven in het Sociaal Domein

Webinar terugkijken

Bijlagen webinar

5. AGENDA SOCIAAL 013 - Bijlagen webinar 3 september

Gesprek met de stad

De Agenda Sociaal 013 is de agenda van de stad, niet van de gemeente Tilburg. Het zijn de ondernemers, inwoners en professionals die de opgaven geagendeerd hebben. Opgaven als: een Goede Start voor alle kinderen, Ruimte om te leven, Optimale kansen in een Wereld die mij ziet, kortom GROW. Deze opgaven zijn leidend voor de stad voor de komende 10 a 15 jaar.

  Na afloop van dit webinar hadden de deelnemers informatie over:

  • 'Het lef om het echt anders te doen'
  • Hoe het is om te luisteren naar wat er voor inwoners, ondernemers en professionals écht toe doet en wat volgens hen écht het verschil kan maken
  • Dat je niet als gemeente moet bedenken wat de stad nodig heeft, maar de stad zelf laten vertellen wat zij nodig heeft. Het eigenaarschap van de Agenda ligt dan ook bij de stad, de gemeente is één van de partners.

  Webinar terugkijken

  Juryrapport

  Bij de bekendmaking van de drie finalisten schreef de jury over gemeente Tilburg: "De gemeente Tilburg is een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft doorontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkmodel, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente het grootste burgerinitiatief van Nederland, het Spoorpark, heeft gefaciliteerd. Dit was niet mogelijk zonder constant in verbinding te staan met interne en externe partners. De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij, en kiest hierbij steeds haar eigen rol als overheid. Mede hierdoor is de lokale dienstverlening de afgelopen jaren gestegen naar een 8,4."

  Het verhaal van Tilburg: betere oplossingen bedenk je samen

  Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te
  zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig om samen met inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft, wil en experimenteert om te blijven leren en resultaten te bereiken.

  Spoorpark

  Tilburgers worden volop gestimuleerd de overheid uit te dagen dat ze publieke taken beter, sneller of anders kunnen. De gemeente Tilburg denkt mee, luistert en geeft ruimte. Zo is eind juni 2019 de feestelijke opening van het Spoorpark, met 10 hectare het grootste burgerinitiatief van Nederland. Uit ruim 80 plannen zijn er 9 ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het resultaat is dat de burgers in hoog tempo hun eigen Central Park in gebruik mogen nemen en daarmee letterlijk een grote bijdrage leveren aan hun leefomgeving.

  LocHal

  Een publieke ontmoetingsruimte en werkplek in één, ook met de LocHal laten overheid en stad zien waar ze samen toe in staat zijn. Door samen te werken en bestuurlijke daadkracht te tonen, opent in januari dit jaar een huiskamer voor alle Tilburgers die veel mogelijkheden aanreikt. Ook hier is eerst geluisterd naar wat er voor verschillende bloedgroepen in de stad toe doet, waarna kunst, cultuur en creatief ondernemerschap elkaar vinden in deze unieke stadscampus. Tilburg bloost onder de vele landelijke awards die volgen.

  Gezond en gelukkig

  Niet alleen bij stedenbouwkundige projecten, maar ook in het sociaal domein gelden luisteren en samenwerken op basis van data als het uitgangspunt. Neem het Vertrouwensexperiment VEX met als vraag: minder regels in de bijstand, meer begeleiding en meer keuzevrijheid - werkt dat? De proef wordt uitgevoerd samen met wetenschappers van de universiteit Tilburg. Intussen zijn er landelijk al negen gemeenten aangehaakt, nemen er bijna 6500 mensen aan deel en besluit het kabinet op basis van de resultaten of het regime van de bijstand wordt aangepast.

  De snel veranderende samenleving vraagt steeds andere dingen van een gemeentelijke overheid. Het hoofddoel in Tilburg is een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Een voorbeeld is de opgave om iedereen die te maken heeft met jonge ouders en gezinnen te laten samenwerken, om te zien waar ondersteuning nodig is om kinderen op weg te helpen. Met het jeugdprogramma Goede Start op een basisschool worden data en ervaring van professionals gecombineerd om te achterhalen wat werkt om problematiek te voorkomen. In het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, vijf jaar geleden ontwikkeld en ondersteund door de gemeente Tilburg, worden vrouwen geholpen die door omstandigheden willen voorkomen om zwanger te raken. Ook dat vindt landelijk navolging.

  Mensenwerk met impact

  Vernieuwing vraagt veel van medewerkers. De gemeente is trots op wat zij doen met, in en voor de stad. Ze worden ondersteund bij de ontwikkeling van daarbij passend gedrag en vaardigheden. Ook halen we nieuwe mensen binnen die op dezelfde wijze willen werken en
  bijdragen aan een bedrijfsvoering die deze beweging ondersteunt.

  Wat in Tilburg op één, twee en drie blijft staan is dat het draait om mensenwerk met impact. De stad heeft de opgaven geagendeerd waar de komende jaren aan wordt gewerkt, zodat alle Tilburgers kunnen meedoen met gelijke kansen. Betere oplossingen bedenk je samen, luidt het parool. Dat gaat in Tilburg snel en meestal met een sociaal-innovatief element. Burgers, ketenpartners, ondernemers en medewerkers doen wat de stad wil en nodig heeft. De organisatie gaat de dialoog aan en verdiept zich in wensen van de mensen. Dat betekent in de praktijk dat de gemeente zich elke dag diep inleeft in wijken, buurten en straten. De volksaard is er wars van borstklopperij, maar Tilburg wordt als stad steeds een beetje trotser.

  Bekijk de Tilburgse inzending voor de verkiezing

  Bekijk het filmpje dat de gemeente maakte voor de finale van de Beste Overheidsorganisatie