Wat doen we met uw reactie?

Door te klikken op een smiley heeft u uw mening gegeven over tilburg.nl. Dank daarvoor.

Deze smileys (goed, matig of slecht) gebruiken we om onze website door bezoekers te laten beoordelen en om de site waar mogelijk te verbeteren.

De reactie die u geeft, is anoniem. Uw naam is niet bij de gemeente bekend.

Met de reacties kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

De smileys zijn niet bedoeld om klachten over of opmerkingen aan de gemeente door te geven. Dat kan via de pagina Melding maken op deze website.

Dank voor uw medewerking.