Kempenbaan Oost

Aan de Kempenbaan ligt tegenover Renova en de Leijhoeve een voormalige industrieterrein; Kempenbaan Oost. Op deze gronden waren voorheen Hacas en Verschuren gevestigd. Grondeigenaar Intospace wil hier een stadsdistributiecentrum bouwen. 

Intospace heeft een vergunning voor de bouw van een distributiecentrum met een verkeersontsluiting op de Koningshoeven. Maar een verkeersaansluiting op Koningshoeven is zowel voor de gemeente, bewoners als voor Intospace niet wenselijk. In opdracht van de raad heeft de gemeente in 2022 gesprekken gevoerd met Intospace. Daarbij zijn vier scenario’s voor de Kempenbaan-Oost onderzocht. Deze varieerden van een komst van een distributiecentrum tot woningbouw. Het college heeft de gemeenteraad eind 2022 voorgesteld om te kiezen voor het scenario dat uitgaat van de komst van een stadsdistributiecentrum aan de Kempenbaan-Oost (scenario 1). 

Scenario 1 gaat uit van een stadsdistributiecentrum met een volwaardige verkeersontsluiting aan de Kempenbaan-Oost. Vanuit het distributiecentrum rijden er in zo’n geval (elektrische) bestelbusjes of fietskoeriers om de winkels in de stad te bevoorraden. Dit kan de uitstoot van CO² door logistiek vrachtverkeer in de stad aanzienlijk verminderen. Het gebouw zelf zou ook energie op gaan wekken. Tussen Koningshoeven en het stadsdistributiecentrum zouden mogelijk ook nieuwe woningen en veel extra groen komen. Zo zou het stadsdistributiecentrum goed op haar omgeving aansluiten.

Hoe nu verder?

Nu de raad heeft ingestemd, gaan de gemeente en Intospace eerst afspraken maken. Vervolgens wordt het plan en de bijbehorende verkeersoplossing in overleg met de gemeente, de werkgroep Koningshoeven en het planteam verder uitgewerkt. Deze uitwerking is in 2023.

Voor alle ruimtelijke plannen vereist de gemeente ook een omgevingsdialoog. In een omgevingsdialoog gaat de initiatiefnemer (Intospace) in gesprek over het plan met alle belanghebbenden in de omgeving. De initiatiefnemer moet vervolgens aangeven wat er met de aandachtspunten is gedaan bij de uitwerking van de plannen. De omgevingsdialoog voor het stadsdistributiecentrum start zodra een eerste uitwerking in overleg met de gemeente en de werkgroep heeft plaatsgevonden.

Na de omgevingsdialoog wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. De plannen komen dan ter inzage te liggen. Na verwerking van alle zienswijzen moet uiteindelijk de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Ook het vastgestelde bestemmingsplan komt weer ter inzage te liggen. Op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan kan Intospace een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) indienen. Ook deze vergunning komt ter inzage te liggen. De exacte data van de procedure zijn nu nog niet bekend.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Wesley Zwarts van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via wesley.zwarts@tilburg.nl.