Domus

Het Leger des Heils opende op 1 maart 2021 een woonvoorziening voor kwetsbare inwoners, een Domus, aan de Edisonlaan 15 in Tilburg.

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over Domus en de contactgegevens. Een Domus is een woonvoorziening voor kwetsbare inwoners, vaak dak- en thuisloos. Zij kunnen op geen andere plek terecht. Deze inwoners hebben meestal te maken met verslavingsproblemen en/of psychische klachten.

Hieronder de veelgestelde vragen. Klik op het plus-teken om het antwoord te lezen.

Een Domus is een beschermde woonvorm voor kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die nergens anders terecht kunnen. Vaak hebben ze te maken met verslaving en/of psychische problemen. De bewoners krijgen 24 uur per dag begeleiding van professionele hulpverleners, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Het doel is dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De Domus aan de Edisonlaan 15 krijgt maximaal 27 bewoners. De begeleiding in de Domus is gericht op herstel van het gewone leven.

Het Leger des Heils heeft gezocht naar een passende locatie in Tilburg. De gevonden locatie is zeer geschikt. Het vinden van een passende locatie voor deze mensen is niet eenvoudig. De locatie moet aan veel eisen voldoen zoals bestemming, grootte en veiligheid. Dit pand bleek met een aantal bouwtechnische aanpassingen aan de voorwaarden te voldoen en er is na een zorgvuldige afweging gekozen voor deze locatie.

Kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die nergens anders terecht kunnen. Vaak kampen ze met verslaving en/of psychische problemen en/ of schulden. Ook zijn deze mensen vaak werkloos en hebben ze meestal geen contact meer met familie of vrienden.

Er is 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig. Deelnemers krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen wordt gezocht naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hulp bij arbeidsre-integratie. In overleg met de deelnemer wordt zo nodig de hulp ingeschakeld van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

In het voorjaar van 2020 is een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten diverse buurtbewoners, Buurtbelangen Broekhoven-Oerle, Wijkraad Zuiderkwartier en Stichting Woonzorg Nederland. Deze partijen hebben samen met de gemeente, politie, Leger des Heils en RIBW Brabant gemaakte afspraken op papier gezet in een convenant. In dat convenant staan rechten en plichten van alle betrokken partijen. De Klankbordgroep blijft ook in de toekomst samenkomen voor overleg en informeert de buurtbewoners via een eigen brief over het convenant. Het convenant is ondertekend door vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.

Heeft u vragen over de Domus? Dan kunt u contact opnemen met Domus Tilburg via telefoonnummer 013 - 206 24 36.
Voor vragen over beschermd wonen kunt u contact opnemen met Stefanie Boland van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via 013-5429598 of stefanie.boland@tilburg.nl
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ankie van de Sande van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via 013-542 90 84 of ankie.van.de.sande@tilburg.nl.
Op de pagina belangrijke meldpunten Domus staat waar u met uw eventuele vragen terecht kunt.