Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de TONK. De TONK is een ondersteuning voor noodzakelijke (woon)kosten. Net als in heel Nederland, vragen ook in Tilburg weinig inwoners de TONK aan. Daarom is de regeling versoepeld. We hanteren nu geen maximaal bedrag meer dat u kunt aanvragen (was € 400). Met deze versoepeling hopen we meer inwoners en ondernemers financieel te kunnen ondersteunen.

Wanneer hebt u recht op TONK?

 • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Tilburg. TONK vraagt u aan in de gemeente waar u woont.
 • Uw gezinsinkomen (van u en/of uw partner) is door de coronacrisis verminderd. U heeft geen of minder inkomen vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor hebt u moeite om de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, te betalen. Ook als u een uitkering ontvangt (bijvoorbeeld Tozo of een WW-uitkering), heeft u mogelijk recht op TONK.
 • U hebt niet voldoende vermogen om de noodzakelijke kosten te betalen. Het gaat om beschikbare geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en de waarde van beleggingen. We kijken alleen naar de middelen waar u direct bij kunt. Onder beschikbare geldmiddelen wordt bijvoorbeeld niet verstaan de overwaarde in een koopwoning of de waarde van een auto of caravan, of geld dat vast zit in een pensioenregeling.
 • Bent u ondernemer? Dan telt het vermogen uit uw onderneming niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • Regelingen waarmee u de financiële problemen door de coronamaatregelen kunt oplossen, helpen u niet voldoende om deze noodzakelijke kosten te betalen.
 • U ontvangt de TONK als gift. Alleen als u een grote som geld verwacht waardoor u later de kosten wel kunt betalen (bijvoorbeeld een erfenis), ontvangt u de TONK als lening.

Hoe hoog is de ondersteuning TONK?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de ondersteuning TONK te berekenen kijken we naar:

 • uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) op dit moment;
 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen en vermogen (dat noemen we uw draagkracht).
 • voor de overige kosten die u niet zelf kunt betalen, krijgt u ondersteuning uit  de TONK. We hanteren geen maximum bedrag.

Hoe lang duurt de ondersteuning TONK?

TONK was aan te vragen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan niet meer vanaf 1 oktober 2021.

Toelichting aanvraag TONK

Lees de toelichting door voor u begint met aanvragen.

 • U moet inloggen met uw DigiD voor het indienen van een aanvraag TONK.
 • Heeft u een partner? Dan moet deze ook inloggen met DigiD.
 • U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan en later verder gaan. Dit doet u door weer opnieuw in te loggen met uw DigiD. 
 • Hebt u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? De 'Formulierenhulp' kan u helpen met de aanvraag.
 • Verzamel eerst de bijlagen voordat u begint met aanvragen. Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. Als u een partner heeft, telt ook het inkomen en vermogen van de partner mee. Ook deze bijlagen moet u meesturen. U kunt de bijlagen direct meesturen bij uw aanvraag of deze later uploaden via www.tilburg.nl/mijngemeente

  Welke bijlagen moet ik meesturen?

  Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende bijlagen nodig:

  • kopie geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort). Als u een partner heeft, hebben wij deze ook van uw partner nodig.
  • Kopie van uw laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie voorafgaand aan de maand waarin u TONK wilt ontvangen. Vraagt u TONK aan vanaf 1 januari dan stuurt u de loonstrook/specificatie van de maand januari en niet december. Vraagt u bijvoorbeeld TONK aan vanaf 1 maart, dan stuurt u de afschriften van de maand februari
  • Uw inkomen uit de onderneming. Hoe u de inkomsten uit uw onderneming berekent leest u in de toelichting van Tozo 4. De uitkomst van die berekening stuurt u mee als bijlage. Vraagt u TONK aan vanaf 1 januari dan verstuurt u de gegevens met betrekking tot uw inkomsten van de maand januari. Vraagt u TONK aan vanaf een latere datum dan levert u de gegevens in van de maand ervoor.
  • Kopie van de bankafschriften voorafgaand aan de maand waarin u TONK wilt ontvangen, van alle rekeningen van u of uw partner (ook spaarrekening(en)). Vraagt u TONK aan vanaf 1 januari dan verstuurt u de bankafschriften van de maand januari. Vraagt u TONK aan vanaf een latere datum dan levert u de bankafschriften in van de maand ervoor.
  • Voorlopige teruggaaf Belastingdienst (besluit voor- en achterkant).
  • Overzicht Toeslagen Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, etc.).
  • Ontvangen alimentatie (mag op bankafschrift te zien zijn).
  • Waardeoverzicht van uw spaarbewijzen, obligaties, aandelen en/of cryptovaluta.
  • Als u huurder bent: betalingsbewijs van de huur (mag op bankafschrift te zien zijn).
  • Als u woningeigenaar bent: jaaropgave hypotheek 2020.
  • Bewijzen van vaste, noodzakelijke lasten die u niet meer kunt betalen. Denk aan de kosten voor zorgverzekering of de energierekening. Een bankafschrift voldoet.

  Afhandeling

  De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is en wij alle bewijsstukken hebben.