U bevindt zich op:Inwoners /Onderwijs en kinderopvang / Peutervoorziening

Peutervoorziening

In Tilburg kunnen peuters tussen 2,5 en 4 jaar naar de peutervoorziening. Dit is de plek voor peuters om op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te spelen en te leren.

Goed opgeleide pedagogische medewerkers begeleiden de peuters. Er is daarbij aandacht voor spelend leren met het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Uw kind gaat in Tilburg twee dagdelen van 5,5 uur per week naar de peutervoorziening, dus in totaal 11 uur. Hieraan zijn kosten verbonden. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de basisschool, krijgen een zogenoemde VVE-indicatie van het consultatiebureau. Zij gaan een extra dagdeel naar de peutervoorziening, in totaal dus 16,5 uur. Dit 3e dagdeel is gratis.

Kosten peutervoorziening

Alle ouders betalen een eigen bijdrage. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, vragen een tegemoetkoming van de kosten aan via de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als de peutervoorziening staat ingeschreven in het Landelijke register.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan subsidieert de gemeente een deel van de kosten voor de peutervoorziening. Dit wordt automatisch verrekend in de factuur van de peutervoorziening.

Waarom deze veranderingen?

Met de veranderingen willen we de kwaliteit van de peutervoorzieningen verbeteren. Zo zijn er vanaf 2018 op alle peutervoorzieningen geschoolde medewerkers en minimaal één HBO-er op de groep. Ook is er een goede afstemming met de basisschool.  We vinden het verder belangrijk dat alle kinderen terecht kunnen op de peutervoorziening en dat de regelingen en aanpak overal gelijk zijn voor alle kinderen en ouders. Het maakt dan niet uit of ouders werken of niet of dat kinderen een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.

Hoeveel uur kan mijn kind naar de peutervoorziening?

Kinderen gaan minimaal twee dagdelen van 5,5 uur naar de peutervoorziening, dus 11 uur per week. Voor peuters met een VVE-indicatie van het consultatiebureau is dat drie dagdelen, dus minimaal 16,5 uur per week. Dit laatste extra dagdeel is gratis en betaalt de gemeente Tilburg. De dagdelen zijn 5,5, uur zodat peuters zich maximaal kunnen ontwikkelen in een leer- en speelrijke omgeving.

Wat ga ik betalen?

Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw situatie als ouders, uw inkomen, of u werkt en of u voor uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft. Ook kunnen de tarieven per peutervoorziening verschillen. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag vragen als tegemoetkoming in de kosten (www.belastingdienst.nl/toeslagen). Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen, betaalt de gemeente een vergoeding aan de peutervoorziening. De peutervoorziening neemt hierover met u contact op. Zij vragen om een inkomensverklaring, die u bij de Belastingdienst op kunt vragen. Zo kunnen zij de hoogte van uw eigen bijdrage bepalen. Beide groepen ouders betalen eenzelfde ouderbijdrage, afhankelijk  van het inkomen. De hoogte hiervan en rekenvoorbeelden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Peutervoorziening met VVE bij u in de buurt

De peutervoorzieningen met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vindt u op veel kinderopvanglocaties in Tilburg. Ook bij u in de buurt zijn peutervoorzieningen.

Een volledig overzicht van alle kinderdagverblijven in de gemeente Tilburg vindt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Selecteer bij de kenmerken 'kinderdagverblijf' en 'Tilburg'.