Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking

De gemeente wil een omgeving creëren waarin iedere inwoner ertoe doet, mee kan doen en erbij hoort. Ook als je oud bent, problemen met je gezondheid of een beperking hebt. Initiatieven in de stad kunnen vanaf 1 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Let op: u kunt de subsidie niet meer aanvragen. Het budgetplafond is bereikt. Momenteel is nog onduidelijk óf en in welke vorm de subsidie weer beschikbaar komt.

Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende regels:

 • U wilt activiteiten organiseren specifiek voor kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een beperking.
 • U wilt activiteiten organiseren die bijdragen aan het vergroten van:
  • de vitaliteit van de deelnemers
  • een gevoel van verbondenheid en plezier voor de deelnemers
  • het gevoel van regie over het eigen leven van de deelnemers
  • het gevoel veilig te zijn in de eigen leefomgeving van de deelnemers
 • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers
 • Vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen, kunnen geen beroep doen op deze eenmalige subsidie of als er sprake is van bekostiging vanuit WLZ, Jeugdzorg, Wmo.
 • De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van een jubileum, consumpties, onvoorziene kosten of activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter

Voorwaarden

Let op: u kunt de subsidie niet meer aanvragen. Het budgetplafond is bereikt. Momenteel is nog onduidelijk óf en in welke vorm de subsidie weer beschikbaar komt.

In de aanvraag moet u de activiteit die u wilt organiseren beschrijven en aangeven wat de kosten zijn. U dient aan het einde van het formulier ook een begroting toe te voegen. Hierin moeten alle kosten van uw organisatie zijn opgenomen (bijvoorbeeld huisvestingslasten, organisatiekosten, vrijwilligerskosten en natuurlijk de kosten van de activiteiten). U dient hierin ook het aan te vragen subsidiebedrag en alle inkomsten van uw organisatie op te nemen en tevens het bedrag van het eigen vermogen.

De verantwoording vindt plaats door middel van een melding of de activiteiten waarvoor het subsidie verleend is hebben plaatsgevonden. Bij een eenmalige activiteit is dat uiterlijk 13 weken nadat de activiteit volgens planning heeft plaatsgevonden.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan het hele jaar door via het digitale aanvraagformulier hiernaast. Wij hebben de volgende informatie van u nodig:

 • Beschrijf de activiteit die u wilt gaan organiseren.
 • Maak een begroting waaruit blijkt waar u het geld aan gaat uitgeven.
 • Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik van de straat of een park, moet u een vergunning aanvragen.
 • Uiterlijk 13 weken na de activiteit laat u ons zien dat de activiteiten hebben plaatsgevonden (verantwoording).

Beschikbaar budget

U kunt maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. U dient wel zelf (minimaal) 50% van de totale kosten bij te dragen. De gemeente heeft in 2023 in totaal € 80.290,- gereserveerd voor de subsidie. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u vragen over (de status van) uw aanvraag? Bel dan 06 - 461 462 62 (Jolien Gaudelius) of stuur een e-mail naar subsidies@tilburg.nl.