Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking

De gemeente wil de participatie en zelfredzaamheid van Tilburgse ouderen en Tilburgers met een beperking stimuleren. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2021 een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Criteria

 • Uw vrijwilligersorganisatie (rechtspersoon) is gevestigd in de gemeente Tilburg
 • U wilt activiteiten organiseren specifiek voor kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een beperking
 • De activiteiten die u organiseert dragen bij aan het vergroten van:
  - het sociale netwerk van de deelnemers
  - de zelfredzaamheid, de eigen regie en participatie van de deelnemers
 • Het merendeel van de kosten (50%) wordt opgebracht door de vrijwilligersorganisatie zelf, door middel van jaarlijkse contributie leden, eigen bijdrage deelnemers, sponsorinkomsten of fondsenwerving. Deelnemers betalen een redelijke eigen bijdrage die gerelateerd is aan de kosten van de activiteit
 • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers
 • De subsidie bedraagt maximaal € 7.500,- per jaar. Vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen kunnen geen beroep doen op een eenmalige subsidie
 • Aanvragen worden afgewezen als het beschikbare budget op is
 • De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van een jubileum, consumpties, onvoorziene kosten of activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter

Voorwaarden

In de aanvraag moet u de activiteit die u wilt organiseren beschrijven en aangeven wat de kosten zijn. U dient aan het einde van het formulier ook een begroting toe te voegen. Hierin moeten alle kosten van uw organisatie zijn opgenomen (bijvoorbeeld huisvestingslasten, organisatiekosten, vrijwilligerskosten en natuurlijk de kosten van de activiteiten). U dient hierin ook het aan te vragen subsidiebedrag en alle inkomsten van uw organisatie op te nemen en tevens het bedrag van het eigen vermogen.

De verantwoording vindt plaats door middel van een melding of de activiteiten waarvoor het subsidie verleend is hebben plaatsgevonden. Bij een eenmalige activiteit is dat uiterlijk 13 weken nadat de activiteit volgens planning heeft plaatsgevonden.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan het hele jaar door via het digitale aanvraagformulier hiernaast. 

Subsidie activiteit voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken of beperkten
Aanvragen

Vanaf 1 augustus eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Beschikbaar budget

U kunt maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. U dient wel zelf (minimaal) 50% van de totale kosten bij te dragen. De gemeente heeft in 2021 in totaal € 50.000,- gereserveerd voor de subsidie. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u vragen over (de status van) uw aanvraag? Bel dan 06 - 461 462 62 (Jolien Gaudelius) of stuur een e-mail naar subsidies@tilburg.nl.