Bomen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt in principe geen vergunning verleend om ze te kappen.

Lijst Monumentale Bomen (GLMB)
Bekijk de kaart

Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling bomen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen.

Wanneer is een boom monumentaal?

Er zijn criteria waarmee bepaald wordt of een boom een monumentale status heeft. De boom moet aan het criterium 'kwaliteit' voldoen en aan minimaal één van de overige criteria:

Criteria
CriteriumOmschrijving
KwaliteitDe boom verkeert niet in een onomkeerbaar slechte staat (vitaliteit, gesteldheid, groeiverwachting, fysieke standplaats) en kan hierdoor nog minstens 10 jaar probleemloos meegaan.
LeeftijdDe boom is ouder dan 80 jaar.
Omtrek

De boom heeft een omtrek van minimaal 250 cm, gemeten op 130 centimeter hoogte.

CultuurhistorieDe bomen hebben een cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld als het herdenkingsbomen zijn of bomen die bij monumentale panden horen.
NatuurwaardeDe boom heeft duidelijke natuurwetenschappelijke waarde, omdat er bijvoorbeeld bijzondere dieren wonen of bijzondere planten groeien.
MilieuwaardeDe boom levert een bijzondere bijdrage aan klimaatadaptatie, bv. een boom op een 'stenige' locatie met een dusdanige grootte dat hij tijdens warme zomerdagen een verkoelende schaduw biedt. 
Landschappelijke waardeDe boom heeft een bijzondere vorm, zeldzame omvang, is een zeldzaam soort of heeft een bijzondere standplaats.

Boomwaarde

Om voor niet-monumentale bomen te beslissen of deze wel of niet gekapt mogen worden, gaan we uit van de boomwaarde, de regels in de Bomenverordening en het bomenbeleid. De boomwaarde vindt u op deze kaart.

Boom aanmelden

De GLMB wordt elke 3 jaar bijgewerkt. Heeft u een boom die u wilt aanmelden, geef dit dan door aan Paula Paulus, 013 54 28 720, of paula.paulus@tilburg.nl.

Contact

Heeft u vragen over bomen in Tilburg, neem dan contact op met Paula Paulus, 013 54 28 720, of paula.paulus@tilburg.nl.