U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Een wereld te winnen

Een wereld te winnen

Tilburgs platform voor mondiale bewustwording

Tilburg en mondiale bewustwording

Tilburg is de zevende stad van het land met een internationaal karakter. Dit dankt Tilburg o.a. aan  een internationaal gerenommeerde, maatschappelijk gerichte universiteit, twee hogescholen, de positie die het heeft als internationale logistieke hot-spot in de regio en aansprekende activiteiten in museum De Pont en de Tilburgse kermis. Met een geschiedenis van (textiel)industrie en katholieke caritas is er een sterke traditie van mondiale bewustwording in de stad.

Factsheet A world to be won (pdf,415KB) (English version)

Mondiale bewustwording en de gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil mondiale bewustwording en mondiaal burgerschap onder Tilburgers en Tilburgse bedrijven en instellingen stimuleren. Uitgangspunt daarbij zijn de VN Global Goals of sustainable development goals, die vanaf eind 2015 de voormalige Millenniumdoelen vervangen. Wat de gemeentelijke aanpak betreft, wil Tilburg aandacht hebben voor (andere) geluiden uit de stad en lef tonen om nieuwe initiatieven de ruimte te geven. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' op te richten.

'Een wereld te winnen' is een forum

'Een wereld te winnen' is een ontmoetingsplaats waar alle geïnteresseerden die een band hebben met Tilburg en die zich inzetten voor mondiale bewustwording in het buitenland of in Tilburg elkaar ontmoeten. Doel is om Tilburgse activiteiten en samenwerking in het buitenland te stimuleren, maar ook activiteiten in Tilburg op het gebied van mondiale bewustwording. Zo willen we een "Tilburgse spiegel op de wereld" zijn. Betrokken zijn mensen vanuit private initiatieven, non-profit organisaties, onderwijs (incl. actieve leerlingen en studenten) en het bedrijfsleven voor zover gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De leden van het platform ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten die de gemeente organiseert en op de online Yammer-account. Aanwezig zijn en actief deelnemen tijdens de bijeenkomsten en (eventueel) op de Yammer-account betekent lid zijn van het platform.

'Een wereld te winnen' is een podium

Daarnaast is 'Een wereld te winnen' een podium. Initiatiefnemers van projecten op het gebied van mondiale bewustwording pitchen hun plannen tijdens bijeenkomsten van 'Een wereld te winnen', die twee keer per jaar plaatsvinden in het voor- en najaar. De aanwezige leden van het platform geven ter plekke een inhoudelijk advies over de toegevoegde waarde van de plannen voor Tilburg. Ook de commissie 'Een wereld te winnen', bestaande uit vier Global Goals experts, geeft advies aan het college over de pitches. De gemeente Tilburg ondersteunt vervolgens meerdere van deze (startende) projecten en meerjarige programma's met eenmalige subsidies, in overeenstemming met de waardering die platform en commissie hebben uitgesproken. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats voorjaar 2019.

Wet- en regelgeving en aanvullende informatie

In de Regeling 'Een wereld te winnen' zijn de procedures, voorwaarden en termijnen vastgelegd over het pitchen voor 'Een wereld te winnen'. Daarnaast geldt voor de subsidieverlening de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg.

Aanvullende informatie die kan helpen bij het voorbereiden van een pitch is hier te vinden:

Meer informatie of aanmelden

Aanmelden voor het platform, voor een avond, of voor het houden van een pitch kan door een e-mail te sturen naar eenwereldtewinnen@tilburg.nl. Iedereen die een actieve bijdrage wil leveren en samen wil werken aan mondiale bewustwording in Tilburg is vrij deel te nemen aan het netwerk. Deelname is altijd als persoon, op basis van persoonlijke interesses en vaardigheden (niet uitsluitend vanuit een bepaalde functie of organisatie). Ook vragen over pitches of bijeenkomsten kunnen gesteld worden via eenwereldtewinnen@tilburg.nl