6 belangrijke punten bij realisatie NOM-woningen

Let op deze 6 aandachtspunten in het proces naar Nul-op-de-Meter om uzelf te behoeden voor ongewenste verrassingen.

1. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat regels voor hoogtematen, percentage bebouwingen en andere zaken. Let op dat uw NOM-woning niet in strijd komt met het geldende bestemmingsplan. Er is niet altijd een vrijstellingsmogelijkheid. Controleer dus vooraf het geldende bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Let op: Mocht een herziening van het bestemmingsplan nodig zijn, of een vooradvies, dan zijn daar kosten aan verbonden.

2. Welstand

Het uiterlijk van uw woning kan aanzienlijk veranderen door de renovatie. Of dit uit welstandsoogpunt acceptabel is, is een beslissing van de omgevingscommissie. Het is aan te bevelen om de commissie al in een vroeg stadium te betrekken bij uw plannen, bijvoorbeeld door een (gratis) vooradvies. Dit is zeker aan te raden als uw woning deel uit maakt van een rij. Let op: Welstandseisen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

3. Natuurbescherming

Woningen dienen vaak ook als woon- of schuilplaats van beschermde dieren. Denk aan de vleermuis, gierzwaluw of huismus. Vraag daarom vroeg in het proces bij een ecoloog van de gemeente na of er onderzoek nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het doorgaan van uw plannen en/of het tijdstip waarop de werkzaamheden plaats vinden. Dit onderzoek is voor eigen kosten.

4. Kabels en leidingen

Bij NOM-renovaties komt er vaak een extra isolatie- en muurpakket aan de buitenkant van de woning, dit kan oplopen tot 30 cm. Daardoor kan het verloop van diverse kabels en leidingen in het gedrang komen, omdat ze te dicht bij de muur liggen. Na het indienen van een aanvraag onderzoekt de gemeente of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

5. Warmte- en koudeopslag installatie (WKO)

NOM-renovaties maken soms gebruik van een WKO-installatie voor ruimteverwarming en de warmtapwatervoorziening. Dit zijn gesloten systemen. Hiervoor geldt een meldingsplicht bij de gemeente. WKO-installaties moeten op eigen grond geboord worden, maar dat is technisch niet altijd mogelijk. In overleg met de gemeente wordt gekeken of in dat geval een installatie op gemeentegrond mogelijk is.

6. Bomen rooien voor de efficiëntie van zonnepanelen

Een NOM-renovatie heeft bijna altijd zonnepanelen nodig om de NOM-prestatie voor elektriciteitsopwekking te halen. In Tilburg staan bomen in 40% van de gevallen dusdanig in de weg, dat de NOM-prestatie niet gehaald wordt. Als deze bomen op eigen grond staan kan relatief eenvoudig een kapvergunning worden verleend. Staan de bomen echter op gemeentegrond, dan is het een ander verhaal. De gemeente staat kritisch tegenover het kappen van bomen ten behoeve van zonnepanelen en stemt hier alleen bij uitzondering en onder voorwaarden mee in.

Voor (aan)vragen kunt u contact op nemen met het Klimaatbureau van de gemeente Tilburg via klimaatbureau@tilburg.nl.