U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Restauratie monumenten

Restauratie monumenten

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Op die manier blijft het ruimtelijk cultureel erfgoed behouden.

Beschermde monumenten, historisch waardevolle panden en stadsgezichten
Bekijk de kaart

Voorwaarden

Voor eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is subsidie mogelijk voor een restauratieproject. Wat we onder restauratie verstaan, kunt u lezen in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten (pdf,72KB). Ook zijn hierin de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen. Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en een goedgekeurd plan inclusief financiële onderbouwing. In de Monumentenverordening van de gemeente Tilburg staat wat we onder gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden verstaan.

Rijksmonumenten

Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Ook de provincie Noord-Brabant speelt daarin een rol. Kijk voor rijksmonumenten dus op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie. Of laat u voorlichten door de gemeente. Voor financiële achtergrondinformatie en regels kan men verder te rade gaan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Extra: advies over verduurzaming van uw monument

Eigenaren van rijksmonumenten en van gemeentelijke monumenten, die naast eigenaar ook de bewoner van het monument zijn, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage aan een uitgebreid energieadvies. Daarin wordt vooral rekening gehouden met de monumentale waarde van uw pand. De adviseur komt bij u langs voor een energiescan en stuurt u de resultaten in een adviesrapport ter waarde van € 1050,-. Dit kost u slechts € 150,-. U betaalt dit bij de online aanvraag. De adviseur is aangesloten bij De Groene Grachten, specialist in energieadvies voor monumenten.

Energieadvies aanvragen

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren vragen de subsidie aan met het online formulier Subsidie restauratie monument. Bedrijven en instellingen gebruiken het zakelijke formulier Subsidie restauratie monument.  

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2018 € 125.000,- (afgerond) beschikbaar. Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:
Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening
Monumentenverordening gemeente Tilburg
Subsidieregeling Restauratie Monumenten (pdf,72KB)

Meer informatie

Voor meer informatie over restauratiesubsidie voor monumenten kunt u contact opnemen met Dirk van Alphen, tel: 013- 542 87 66, e-mail: monumenten@tilburg.nl, of via onderstaande links.

Collegebesluit:
Collegebesluit Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Samenwerken aan ruimtelijk erfgoed:
Bijlage Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Het verhaal van Tilburg, basiskaart en gebieden
Bijlage Verhaal van Tilburg met kaart:

En van rijksoverheid en provincie:
Restauratiefonds
Restauratiefonds, monumenteigenaren