Energiecompensatie verenigingen en maatschappelijke organisaties

(Sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen vanaf januari 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen.

Impact

De hoge energieprijzen hebben inmiddels ook een forse impact op de Tilburgse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarom kan voor organisaties een eenmalige compensatie nodig zijn voor zowel 2022 als 2023. Hiervoor is een noodfonds ingesteld waarop organisaties een beroep kunnen doen door middel van een subsidieregeling. Met deze subsidieregeling wordt beoogd te voorkomen dat verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Tilburg in continuïteitsproblemen komen als gevolg van de stijgende energielasten.

Voorwaarden subsidie Energiecompensatie

De energiecompensatie is er voor gedupeerde (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet-commerciële basis in de gemeente Tilburg. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij aan de volgende criteria voldoen:

  • De organisatie moet een eigen energieaansluiting hebben;
  • Eventuele andere ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk moeten eerst benut zijn of worden;
  • De organisatie heeft al gestuurd op het beperken van de energiekosten;
  • De organisatie raakt in financiële problemen door de gestegen energiekosten, of deze problemen dreigen, waardoor het voortbestaan onzeker wordt.

Voor zwembaden komt een aparte noodregeling vanuit het rijk. Scholen worden gecompenseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een deel van de sportsector wordt al gesteund door generieke maatregelen, zoals het prijsplafond voor kleinverbruikers en de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief (TEK) voor het mkb waar een deel van de (semi-)collectieve sector ook aanspraak op kan maken.

Subsidie aanvragen

  1. Download het aanvraagformulier Energiecompensatie (Word) en rekenmodel (Excel)
  2. In het aanvraagformulier staat een overzicht van de mee te sturen bijlagen. 
  3. Vul de documenten in en stuur met alle bijlagen naar subsidies@tilburg.nl o.v.v. Subsidieaanvraag eenmalige energiecompensatie.

Goed om te weten

  • Deze subsidie heeft een subsidieplafond van 4 miljoen euro.Aanvragen kan tot en met 31 december 2023 of tot het subsidieplafond is bereikt.Zodra het bedrag op is worden aanvragen die nog binnen komen automatisch afgewezen.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
  • Er is geen maximum aan te vragen bedrag.De drempel voor een aanvraag is minimaal 1000 euro per aanvraag om te voorkomen dat de behandelkosten hoger zijn dan de kosten van een aanvraag. 

Meer informatie of hulp nodig?

Voor hulp bij het invullen van de aanvraag kunt u contact opnemen via energiecompensatie@tilburg.nl. Daar kunt u dan ook voor andere vragen en informatie terecht.