Subsidie Groene daken en gevels

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels met subsidie. Burgers en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Subsidie groene daken - particulier

Aanvragen

Subsidie groene daken - instanties

Aanvragen

In 2019 is de regeling uitgebreid. Ook groene gevels krijgen nu subsidie.

U krijgt 50% van de werkelijke kosten per m2 vergoed, met een maximum van €25 per m2. Voor daken met een 'waterbergende capaciteit' hoger dan 30 liter/m2 en voor groene gevels die niet in de bodem wortelen, geldt een maximum van €40 per m2. Voor biodiversiteitsdaken met een 'waterbergende capaciteit' hoger dan 30 liter/m2 geldt een maximum van €45 per m2.

Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie, verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties maximaal € 25.000.

Dit zijn de voorwaarden:

  • de oppervlakte van het dakgroen is minimaal 6 m2
  • de helling van het groene dak is niet meer dan 35 graden
  • u stuurt een offerte mee met de aanvraag
  • de aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar
  • de werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • per object kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen
  • om de subsidie te ontvangen vult u, na de aanvraag en na de werkzaamheden, het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties in.

Subsidie Groene leges

Was er een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwplannen? Dan kunt u, als de werkzaamheden afgerond zijn, een deel van de kosten voor de vergunning terugkrijgen van de gemeente. Het deel dat u terugkrijgt, is gelijk aan het percentage van de bouwkosten dat is gemaakt voor duurzame verbeteringen aan uw eigen woning. Stuur de rekening in, samen met het betaalbewijs van de kosten en het ingevulde formulier. Op de pagina Subsidie Groene leges en op het formulier staan de maatregelen waarvoor teruggave van bouwleges geldt.

Deze regeling loopt tot 31 december 2020.

Downloads