U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Subsidie groene daken

Subsidie groene daken en gevels

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels met subsidie. Burgers en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Subsidie groene daken - particulier

Aanvragen

Subsidie groene daken - instanties

Aanvragen

In 2019 wordt de regeling uitgebreid, ook groene gevels krijgen subsidie. Aanvragen hiervoor worden vanaf eind februari behandeld.

U krijgt 50% van de werkelijke kosten per m2 vergoed, met een maximum van € 25 per m2. Voor daken met een 'waterbergende' capaciteit hoger dan 30 liter/m2 en voor groene gevels die niet in de bodem wortelen, geldt een maximum van € 40 per m2  

Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie, verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties maximaal € 25.000.

Dit zijn de voorwaarden:

  • de oppervlakte van het dakgroen is minimaal 6 m2
  • de helling van het groene dak is niet meer dan 35 graden
  • u stuurt een offerte mee met de aanvraag
  • de aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar
  • de werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • per object kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen
  • om de subsidie te ontvangen vult u, na de aanvraag en na de werkzaamheden, het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties in.

Subsidie groene leges

Was er een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwplannen? Dan kunt u nadat de werkzaamheden afgerond zijn een deel van de betaalde leges van de gemeente terugkrijgen. Het percentage van de leges dat u terugkrijgt, is gelijk aan het percentage van de bouwkosten dat toe te schrijven is aan de duurzame verbeteringen aan uw eigen woning. U moet de factuur en het betaalbewijs van de kosten meesturen met het formulier 'Subsidie groene leges'. Op het formulier ziet u voor welke maatregelen teruggave van bouwleges geldt.

Deze regeling loopt tot 1 januari 2024, of zoveel eerder als het budget van 250.000,- euro is uitgeput.