Subsidie Groene leges

De gemeente Tilburg vindt duurzaamheid belangrijk. Ook bestaande woningen moeten in de toekomst duurzamer worden. U kunt daarbij denken aan opwekken van zonne-energie, isolatie, waterbesparing, groen aan uw woning, enzovoort. De gemeente stimuleert daarom graag het duurzamer maken van uw woning. Onder meer met het teruggeven van betaalde bouwleges.

Heeft u uw woning verbouwd met een omgevingsvergunning? En heeft u daarbij duurzame maatregelen getroffen? Dan krijgt u de bouwleges die u voor de duurzame maatregelen heeft betaald van de gemeente terug. De maximum teruggave is € 2.500,-.

De regeling loopt vanaf 1 juni 2019 tot 1 januari 2024, of zoveel eerder als het beschikbare budget is uitgeput.

Bij uw aanvraag stuurt u de eindfactuur voor de duurzame maatregelen en uw betalingsbewijs mee.

Met welke maatregelen komt u in aanmerking?

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor teruggave van bouwleges:

 1. Photovoltaïsche cellen (PV) voor de opwekking van zonne-elektriciteit.
 2. Zonneboilers voor de opwekking van zonnewarmte.
 3. Open of gesloten warmte-koude opslagsystemen (WKO systemen) voor opwekking van warmte uit de bodem.
 4. Luchtwarmtepompen voor opwekking van warmte uit de buitenlucht.
 5. Warmte terugwinningssystemen (WTW) die warmte uit afgewerkte ventilatielucht of afgewerkt bad/douchewater betrekken.
 6. Het thermisch isoleren van vloeren met een isolatiewaarde van ten minste 3,5 m²K/W.
 7. Het thermisch isoleren van buitenmuren met een isolatiewaarde van ten minste 3,5 m²K/W.
 8. Het thermisch isoleren van daken met een isolatiewaarde van ten minste 4,5 m²K/W.
 9. Het aanbrengen van isolerend glas, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van nieuwe kozijnen. De U waarde van het glas is maximaal 1,2 W/m²K.
 10. Het aanbrengen van een groen dak en/of groene gevel.
 11. Het verwijderen van asbest uit een woning.
 12. Het vervangen van een hoog temperatuur verwarmingssysteem (conventioneel cv systeem) door een laag temperatuur verwarmingssysteem (vloerverwarming/wandverwarming/infraroodsysteem/lage temperatuur radiatoren).
 13. Het aanbrengen van een ondergronds hemelwateropvangsysteem.
 14. Het aanbrengen van een opslagsysteem voor duurzaam opgewekte energie (batterij, buffervat).
 15. De kosten voor constructieve en bouwkundige aanpassingen aan de woning om de hierboven genoemde maatregelen mogelijk te maken.
 16. Andere - niet genoemde - maatregelen die de energiezuinigheid en/of de duurzaamheid van de woning verbeteren, deze ter beoordeling van het college van Burgemeester en wethouders.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het formulier Subsidie Groene leges (PDF, 556,1 KB).

Uw aanvraag kunt u per email sturen naar: klimaatbureau@tilburg.nl
Of per post naar:

Gemeente Tilburg
Afdeling Ruimte
Team Mobiliteit en Energie
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Team Mobiliteit en Energie, bereikbaar via e-mailadres klimaatbureau@tilburg.nl.