Subsidie Groene leges

Van een omgevingsvergunning voor het verduurzamen van uw huis kunt u de bouwleges terugkrijgen. Zo stimuleert de gemeente het duurzamer maken van bestaande woningen, zoals het isoleren van het dak of de buitenmuur.

Bij ingrijpende maatregelen om uw huis te verduurzamen kan een omgevingsvergunning nodig zijn. De kosten (leges) die u voor deze vergunning betaalt, kunt u terugvragen via een subsidieaanvraag Groene leges. De maximum teruggave is € 2.500,- per woning. De regeling loopt vanaf 1 juni 2019 tot 1 januari 2024, of zoveel eerder als het beschikbare budget is uitgeput. 

Duurzame maatregelen

Deze duurzame en energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor teruggave van leges:

  1. Open of gesloten warmte-koude opslagsysteem (WKO systeem) voor opwekking van warmte uit de bodem met een vermogen groter dan 70 kW.
  2. Luchtwarmtepomp voor opwekking van warmte uit de buitenlucht die op de gevel of het dak is geplaatst óf die op de grond staat en hoger is dan 1 m en waarvan de oppervlakte meer is dan 2m2.
  3. Het thermisch isoleren van buitenmuren met een isolatiewaarde van tenminste Rc 4,5.
  4. Het thermisch isoleren van daken met een isolatiewaarde van tenminste Rc 6. 
  5. Het aanbrengen van isolerend glas in combinatie met het aanbrengen van nieuwe kozijnen. De U waarde van het glas is maximaal 1,65 W/m²K. 
  6. Het aanbrengen van een groen dak en/of groene gevel, als hiervoor een versteviging van de bestaande constructie nodig is.
  7. Het aanbrengen van een ondergronds hemelwateropvangsysteem.
  8. Het aanbrengen van een opslagsysteem voor duurzaam opgewekte energie (batterij, buffervat), als hiervoor de hoofddraagconstructie wordt gewijzigd of het opslagsysteem buiten wordt geplaatst en die hoger is dan 1 m en waarvan de oppervlakte meer is dan 2 m2.
  9. Constructieve en bouwkundige aanpassingen aan de woning om de hierboven genoemde maatregelen mogelijk te maken.
  10. Andere - niet genoemde - maatregelen die de energiezuinigheid en/of de duurzaamheid van de woning verbeteren, deze ter beoordeling van het college van Burgemeester en wethouders.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor bestaande bouw. Het geldt niet voor aan- of uitbouwplannen of dakkapellen. Dien de aanvraag in als de omgevingsvergunning is toegekend en u de factuur heeft ontvangen.

De aanvraag kunt u e-mailen naar klimaatbureau@tilburg.nl, of per post:

Gemeente Tilburg, Afdeling Ruimte
Team Mobiliteit en Energie
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie is de 'Gewijzigde subsidieregeling teruggave bouwleges bij duurzaam verbouwen (Groene Leges)' en de Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Team Mobiliteit en Energie, bereikbaar via e-mailadres klimaatbureau@tilburg.nl.