Subsidie Groene leges

De gemeente stimuleert het duurzamer maken van uw woning. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw duurzame verbouwing? Dan krijgt u van de gemeente een deel van de kosten voor de vergunning na de werkzaamheden terug. Denk daarbij aan een verbouwing van uw huis voor bijvoorbeeld zonne-energie, duurzame warmtewinning of -opslag, isolatie, waterbesparing of een groen dak. 

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning rekent de gemeente een klein percentage kosten. Dit heten de bouwleges. Betreft (een deel van) uw verbouwing duurzame maatregelen aan uw huis? Dan krijgt u het deel van de bouwleges over de duurzame maatregelen van de gemeente vergoed. De maximum teruggave is € 2.500,-. De regeling loopt vanaf 1 juni 2019 tot 1 januari 2024, of zoveel eerder als het beschikbare budget is uitgeput. 

Bij uw aanvraag stuurt u de eindfactuur voor de duurzame maatregelen en uw betalingsbewijs mee.

Duurzame maatregelen

Bij een verbouwing voor deze maatregelen krijgt u de kosten voor een omgevingsvergunning terug:

 1. Photovoltaïsche cellen (PV) voor de opwekking van zonne-elektriciteit.
 2. Zonneboilers voor de opwekking van zonnewarmte.
 3. Open of gesloten warmte-koude opslagsystemen (WKO systemen) voor opwekking van warmte uit de bodem.
 4. Luchtwarmtepompen voor opwekking van warmte uit de buitenlucht.
 5. Warmte terugwinningssystemen (WTW) die warmte uit afgewerkte ventilatielucht of afgewerkt bad/douchewater betrekken.
 6. Het thermisch isoleren van vloeren met een isolatiewaarde van ten minste 3,5 m²K/W.
 7. Het thermisch isoleren van buitenmuren met een isolatiewaarde van ten minste 3,5 m²K/W.
 8. Het thermisch isoleren van daken met een isolatiewaarde van ten minste 4,5 m²K/W.
 9. Het aanbrengen van isolerend glas, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van nieuwe kozijnen. De U waarde van het glas is maximaal 1,2 W/m²K.
 10. Het aanbrengen van een groen dak en/of groene gevel.
 11. Het verwijderen van asbest uit een woning.
 12. Het vervangen van een hoog temperatuur verwarmingssysteem (conventioneel cv systeem) door een laag temperatuur verwarmingssysteem (vloerverwarming/wandverwarming/infraroodsysteem/lage temperatuur radiatoren).
 13. Het aanbrengen van een ondergronds hemelwateropvangsysteem.
 14. Het aanbrengen van een opslagsysteem voor duurzaam opgewekte energie (batterij, buffervat).
 15. De kosten voor constructieve en bouwkundige aanpassingen aan de woning om de hierboven genoemde maatregelen mogelijk te maken.
 16. Andere - niet genoemde - maatregelen die de energiezuinigheid en/of de duurzaamheid van de woning verbeteren, deze ter beoordeling van het college van Burgemeester en wethouders.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen nadat de omgevingsvergunning is toegekend en het werk is uitgevoerd met het formulier Subsidie Groene leges. Stuur de eindfactuur en uw betalingsbewijs mee. Op de factuur moet zichtbaar zijn wat aan duurzame en energiebesparende maatregelen kan worden toegekend.

Uw aanvraag kunt u per e-mail sturen naar klimaatbureau@tilburg.nl
Of per post:

Gemeente Tilburg
Afdeling Ruimte
Team Mobiliteit en Energie
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Team Mobiliteit en Energie, bereikbaar via e-mailadres klimaatbureau@tilburg.nl.