Subsidie 'Ruimte om mee te doen | Aanpak armoede'

De gemeente wil samen met inwoners armoede bestrijden in Tilburg. Inwoners en vrijwilligersorganisaties met een goed idee om armoede te bestrijden, kunnen de subsidie 'Ruimte om mee te doen' aanvragen.

Voorwaarden

U of de vrijwilligersorganisatie die u vertegenwoordigd, kan de subsidie aanvragen als:

  • het initiatief in Tilburg wordt uitgevoerd
  • de subsidie niet gebruikt wordt voor individuele of collectieve inkomensondersteuning
  • u nog niet twee keer eerder gebruik heeft gemaakt van de subsidie
  • het initiatief aanvullend is op bestaande initiatieven

Beschrijf uw initiatief

In het digitale aanvraagformulier moet u uw initiatief beschrijven. Geef hierbij aan:

  • hoe het initiatief er precies uit ziet
  • voor wie het precies bedoeld is
  • welk doel u met het initiatief wilt bereiken

U kunt ook een projectplan bij het aanvraagformulier voegen.

Subsidie Ruimte om mee te doen
Aanvragen

Beschikbaar budget

U kunt maximaal €7.500,- subsidie aanvragen. De gemeente heeft in 2020 totaal € 82.054,- gereserveerd voor de subsidie. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl