Subsidie 'Ruimte om mee te doen | Aanpak armoede'

De gemeente wil samen met inwoners armoede bestrijden in Tilburg. Inwoners en vrijwilligersorganisaties met een goed idee om armoede te bestrijden, kunnen de subsidie 'Ruimte om mee te doen' aanvragen.

Voorwaarden

U of de vrijwilligersorganisatie die u vertegenwoordigd, kan de subsidie aanvragen als:

  • het initiatief in Tilburg wordt uitgevoerd
  • de subsidie niet gebruikt wordt voor individuele of collectieve inkomensondersteuning
  • u nog niet twee keer eerder gebruik heeft gemaakt van de subsidie
  • het initiatief aanvullend is op bestaande initiatieven

Beschrijf uw initiatief

In het digitale aanvraagformulier moet u uw initiatief beschrijven. Geef hierbij aan:

  • hoe het initiatief er precies uit ziet
  • voor wie het precies bedoeld is
  • welk doel u met het initiatief wilt bereiken

U kunt ook een projectplan bij het aanvraagformulier voegen.

Subsidie Ruimte om mee te doen
Aanvragen

eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Beschikbaar budget

U kunt maximaal €7.500,- subsidie aanvragen. De gemeente heeft in 2022 totaal € 61.026,- gereserveerd voor de subsidie. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

Wet- en regelgeving

Op deze subsidie is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Tilburg van toepassing. Alle verordeningen vindt u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl