Subsidie Topsportfonds Tilburg

Het Topsportfonds is ervoor om Tilburgse topsporters en talenten te bevorderen, ondersteunen en helpen om zichzelf te ontwikkelen. Je kunt de subsidie aanvragen als je in Tilburg woont en topsporter bent (en dat kunt aantonen). De subsidie is voor sporttechnische zaken of ondersteunende zaken die (uiteindelijk) leiden tot het verbeteren van je sportprestaties. Denk aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, trainingsstage kosten, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie etc. Je kunt één keer per jaar een beroep doen op het Topsportfonds. Je kunt maximaal €2.000,- aanvragen. De aanvraagtermijn is van 1 augustus 2022 tot 30 september 2022.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je in ieder geval aan deze criteria voldoen:

 • Je woont in de gemeente Tilburg.
 • Je kunt aantonen dat je topsporter of een talent bent. Hieronder vallen: 
  • sporters met een NOC*NSF status;
  • sporters die onderdeel zijn van een topsportteam (actief op hoogste landelijke (jeugd)niveau van de betreffende sport);
  • sporters die meedoen aan een gesloten Nederlands (Jeugd)Kampioenschap (hoogste landelijke (jeugd)niveau in Nederland) of hoger;
  • sporters die op individuele basis uitkomen op Europese, Continentale of World cups;
  • sporters die behoren tot een nationale (jeugd)selectie;
 • De subsidie is voor sporttechnische zaken of ondersteunende zaken die (uiteindelijk) leiden tot het verbeteren van je sportprestaties. Denk aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, trainingsstage kosten, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie etc.
 • Bij je aanvraag moet je een begroting sturen.
 • Uit de begroting moet blijken dat je inkomsten niet hoger zijn dan je uitgaven.
 • Als je de aanvraag indient moet je ook voldoen aan de gestelde tegenprestaties.

Procedure en voorwaarden

 • Het Topsportfonds Tilburg wordt eenmaal per jaar open gesteld. In 2022 is dat van 1 augustus tot en met 30 september 2022.
 • Een aanvraag dien je in met behulp van het digitale aanvraagformulier. Vanaf 1 augustus vind je op deze pagina onder de oranje knop het formulier. Let op: je moet inloggen met je DigiD.
 • Een onvolledige aanvraag nemen we niet in behandeling.
 • Als het nodig is, toetsen we je aanvraag bij je sportbond/vereniging en/of andere deskundigen.
 • Je moet in het formulier aangeven of je bij een andere instantie al een subsidieaanvraag hebt ingediend en wat daarvan de stand van zaken is.
 • Je kunt maximaal €2.000 euro aanvragen.
 • Het college van B&W heeft het recht om bij overschrijding of onder uitputting de verstrekte subsidie bij te stellen.
 • Bij je aanvraag moet je een jaarbegroting toevoegen. Hierin staan al je kosten en inkomsten gerelateerd aan je sport. Uit de begroting moet blijken, dat je inkomsten niet hoger zijn dan je uitgaven.
 • Bij je aanvraag moet je een kopie van een bankafschrift toevoegen. Op het afschrift moet je rekeningnummer goed zichtbaar zijn (niet je saldo). Let op: je hoeft dit alleen te doen als dit je eerste subsidieaanvraag is bij de gemeente Tilburg.
 • De aanvragen worden na een eerste ambtelijke selectie beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie adviseert het college van B&W over de toekenningen.

Tegenprestatie

De gemeente Tilburg werkt toe naar een Tilburgs platform voor topsport en talentontwikkeling. Het Topsportfonds Tilburg maakt hier onderdeel van uit. In de toekomst willen we het topsportfonds uitbreiden met private middelen. We willen ook vanuit het platform Tilburgse topsporters en talenten inzetten als rolmodel en ambassadeur. Deze ambities zijn nog in ontwikkeling. Daarom vragen we in 2022 aan jou als tegenprestatie voor de subsidie:

 • Je sportprestaties met de gemeente te delen.
 • In het aanvraagformulier minstens één rechten vrije actiefoto te uploaden. Deze gebruiken we in Tilburgse media uitingen.
 • Je gaat akkoord dat we je naam gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Mee te denken in de ontwikkeling van het Tilburgse platform voor topsport en talentontwikkeling.
 • Meewerken als rolmodel bij activiteiten.

Let op: alleen de eerste tegenprestatie is een harde eis. De rest zijn vriendelijke verzoekjes ;-)

Beschikbaar budget

In 2022 is er in totaal € 50.000 beschikbaar. Je kunt maximaal €2.000,- aanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heb je vragen over (de status van) je aanvraag? Bel of mail dan naar Dave Schoonen van de afdeling Sociaal:  06-50185993 of dave.schoonen@tilburg.nl.