Toelichting subsidie 'Een wereld te winnen'

In deze toelichting leest u waar een subsidieaanvraag mondiale bewustwording, 'Een wereld te winnen' aan moet voldoen.

Tilburg en mondiale bewustwording

De gemeente Tilburg wil mondiale bewustwording en mondiaal burgerschap onder Tilburgers en Tilburgse bedrijven en instellingen stimuleren. Uitgangspunt daarbij zijn de VN Global Goals  (pdf,628KB) of sustainable development goals (SDG's), die vanaf eind 2015 de voormalige Millenniumdoelen vervangen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording "Een wereld te winnen" op te richten. 'Een wereld te winnen' is een ontmoetingsplaats waar alle geïnteresseerden die een band hebben met Tilburg en die zich inzetten voor mondiale bewustwording in het buitenland of in Tilburg elkaar ontmoeten.

Het beleidskader (pdf,591KB) loopt van 2016 - 2020.

Kan ik subsidie aanvragen?

'Een wereld te winnen' is een podium voor initiatiefnemers van projecten op het gebied van mondiale bewustwording. In beginsel kan iedereen een subsidie aanvragen. Het (start)projectplan dient gepitcht te worden tijdens een pitchbijeenkomst.

Aanvragen

Projecten

Het aanvragen van subsidie voor projecten (27 maart 2019) gaat via eenwereldtewinnen@tilburg.nl. Het  sjabloon aanvraag (pdf,492KB) voor projecten dient 2 weken voorafgaand aan de betreffende pitchbijeenkomst ingeleverd te zijn (indienen mogelijk tot en met 12 maart 2019).

Programma's & startprojecten

Het aanvragen van subsidie voor programma's (10 april 2019) en startprojecten (8 mei 2019) doet u digitaal. Het aanvraagformulier 'Een Wereld te Winnen' kunt u vinden op deze pagina, onder de knop "Direct regelen". De aanvraagformulieren voor programma's (10 april 2019) en startprojecten (8 mei 2019) dienen 3 weken voorafgaand aan de betreffende pitchbijeenkomst ingeleverd te zijn.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag 'Een wereld te winnen' moet u het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen volledig en naar waarheid invullen. Tevens moet u de voorwaarden van de Subsidieregeling Een wereld te winnen (pdf,685KB) en van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen. Er dienen twee bijlagen bijgevoegd te worden aan de aanvraag, namelijk een (start)projectplan (pdf,492KB) en een begroting (pdf,82KB). Gebruik hiervoor ook het format van de Gemeente Tilburg. Andere begrotingen worden niet geaccepteerd. Dit projectplan moet gepitcht worden op een van de pitchavonden. Zie hiervoor de voorwaarden pitchen in het Tilburgs Platform (pdf,287KB) en het sjabloon voor het (start)projectplan.

Een Wereld te winnen subsidie aanvragen.
Direct regelen

Wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, kunt u subsidie voor 'Een wereld te winnen' aanvragen. Voor de pitch van 10 april en 8 mei kunt u uitsluitend digitaal aanvragen.

Indien u aanvraagt met eHerkenning kunt u de aanvraag terugzien op mijn gemeente.

Let op: uw subsidieaanvraag kunt u indienen tot drie weken vóór de pitchavond. Aanvragen die na de deadline binnenkomen, nemen we niet in behandeling.

Organiseert uw organisatie in 2019 meerdere (start)projecten waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder (start)project een apart aanvraagformulier. Voor programma's kan slechts een aanvraag worden ingediend voor een periode van minimaal één kalenderjaar tot maximaal drie kalenderjaren.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie en het platform van 'Een wereld te winnen'. De adviescommissie (pdf,477KB) bestaat uit vier gekozen leden die deskundig zijn op, en affiniteit hebben met het onderwerp Mondiale Bewustwording. Het platform bestaat uit betrokken inwoners van de gemeente. Zij en de commissie stemmen tijdens de pitchavond. Het advies van de commissie telt voor 60% mee en het advies van het platform voor 40%.

Beoordelingscriteria

Het (start)project / programma:

  • levert een bijdrage aan één of meer VN duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals);
  • heeft een relatie met een of meer buitenland(en);
  • past bij de geschiedenis, de economie of het karakter van Tilburg;
  • heeft ook in Tilburg effect, zodat het (start)project als het ware een spiegel voor de stad is;
  • is afkomstig van Tilburgse burgers, organisaties en/of bedrijven en deze blijven gedurende het (start)project voldoende betrokken;
  • heeft betrokkenheid vanuit kinderen/jongeren en/of onderwijsinstellingen;
  • is voldoende projectmatig en inhoudelijk van opzet.

Het (start)project/programma hoeft niet per sé aan alle beoordelingscriteria te voldoen. Het uiteindelijke doel is, dat het (start)project/programma aan één of meer SDG's bijdraagt.

Hoe ziet de planning er uit?

Tot en met (deadline invullen) kunt u de subsidieaanvraag insturen. Na de pitchavonden verwerken we de beoordelingen van de aanvragen en neemt het college, uiterlijk zes weken daarna een besluit. Daarna ontvangt u van ons een bericht over het besluit van het college.

Welke richtlijnen en voorwaarden gelden er bij een subsidie?

Op subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing en de .

Meer informatie of vragen?

Voor vragen, aanmeldingen, opmerkingen of tips? Stuur een e-mail naar eenwereldtewinnen@tilburg.nl.

Aanwezig zijn bij een pitchbijeenkomst?

Zie onze uitnodiging (pdf,165KB) voor de bijeenkomst en meld u aan.