Subsidie 'Een wereld te winnen'

Hier leest u waar een subsidieaanvraag mondiale bewustwording, 'Een wereld te winnen' aan moet voldoen.

Tilburg en mondiale bewustwording

De gemeente Tilburg wil mondiale bewustwording en mondiaal burgerschap onder Tilburgers en Tilburgse bedrijven en instellingen stimuleren. Uitgangspunt daarbij zijn de VN Global Goals (PDF, 628,2 KB) of sustainable development goals (SDG's), die vanaf eind 2015 de voormalige Millenniumdoelen vervangen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' op te richten. Dit platform is een ontmoetingsplaats voor alle geïnteresseerden die een band hebben met Tilburg en die zich inzetten voor mondiale bewustwording in het buitenland of in Tilburg. Het beleidskader (PDF, 590,9 KB) loopt van 2016 - 2020.

Kan ik subsidie aanvragen?

'Een wereld te winnen' is een podium voor initiatiefnemers van projecten op het gebied van mondiale bewustwording. In beginsel kan iedereen een subsidie aanvragen. Het (start)projectplan dient gepitcht te worden tijdens een pitchbijeenkomst.

Aanvragen

Programma's & startprojecten

Het aanvragen van subsidie voor projecten (13 mei 2020) en startende projecten (20 mei 2020) doet u digitaal via de knop 'Direct regelen'. Uw formulier moet 3 weken voor de betreffende pitchbijeenkomst ingeleverd zijn.

Een Wereld te winnen subsidie aanvragen.
Direct regelen

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Voor het indienen van een aanvraag 'Een wereld te winnen' moet u het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen volledig en naar waarheid invullen. Tevens moet u de voorwaarden van de Subsidieregeling Een wereld te winnen (PDF, 685,2 KB) en van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg in acht nemen. Er dienen twee bijlagen bijgevoegd te worden aan de aanvraag, namelijk een projectplan (PDF, 492,4 KB) en een begroting (PDF, 82,5 KB). Gebruik hiervoor ook het format van de Gemeente Tilburg. Andere begrotingen worden niet geaccepteerd. Dit projectplan moet gepitcht worden op een van de pitchavonden. Zie hiervoor de voorwaarden pitchen in het Tilburgs Platform (PDF, 227,6 KB) (en de pitchinstructie (PDF, 427,0 KB)) en het sjabloon voor het projectplan.

Wanneer dien ik de subsidieaanvraag in?

Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, kunt u subsidie voor 'Een wereld te winnen' aanvragen. Een pitch op 13 en 20 mei kunt u digitaal indienen. Gebruikt u DigiD of eHerkenning, dan kunt u de aanvraag terugzien op 'Mijn gemeente'. Let op: uw subsidieaanvraag kunt u indienen tot 3 weken vóór de pitchavond. Aanvragen die na de deadline binnenkomen, nemen we niet in behandeling.

Organiseert uw organisatie in 2020 meerdere (start)projecten waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Gebruik dan voor ieder (start)project een apart aanvraagformulier.

Door wie en hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders, daarbij geadviseerd door een adviescommissie en het platform van 'Een wereld te winnen'. De adviescommissie (PDF, 476,9 KB) bestaat uit vier gekozen leden die deskundig zijn op, en affiniteit hebben met het onderwerp Mondiale Bewustwording. Het platform bestaat uit betrokken inwoners van de gemeente. Zij en de commissie stemmen tijdens de pitchavond. Het advies van de commissie telt voor 60% mee en het advies van het platform voor 40%.

Beoordelingscriteria

Het (start)project / programma:

  • levert een bijdrage aan één of meer VN duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals);
  • heeft een relatie met een of meer buitenland(en);
  • past bij de geschiedenis, de economie of het karakter van Tilburg;
  • heeft ook in Tilburg effect, zodat het (start)project als het ware een spiegel voor de stad is;
  • is afkomstig van Tilburgse burgers, organisaties en/of bedrijven en deze blijven gedurende het (start)project voldoende betrokken;
  • heeft betrokkenheid vanuit kinderen/jongeren en/of onderwijsinstellingen;
  • is voldoende projectmatig en inhoudelijk van opzet.

Het (start)project hoeft niet per sé aan alle beoordelingscriteria te voldoen. Het uiteindelijke doel is, dat het (start)project aan één of meer SDG's bijdraagt.

Hoe ziet de planning er uit?

Na de pitch-avonden verwerken we de beoordelingen van de aanvragen, en neemt het college binnen 6 zes weken een besluit. Daarna ontvangt u van ons een bericht over het besluit van het college.

Aanwezig zijn bij een pitchbijeenkomst?

U bent van harte welkom. Zie onze uitnodiging (PDF, 193,1 KB) en meld u hier aan.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen, aanmeldingen, opmerkingen of tips? Stuur een e-mail naar eenwereldtewinnen@tilburg.nl.