Buurtfeest of straatspeeldag

Als u een buurtfeest, straatfeest of straatspeeldag gaat houden, moet u dit minimaal 4 weken van tevoren melden bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Organiseert u een activiteit die voor iedereen toegankelijk is en waar bijvoorbeeld eten, drankjes of andere spullen worden verkocht, dan is er al snel sprake van een evenement en heeft u een evenementenvergunning nodig.

Voorwaarden en gebruiksmelding brandveiligheid

Met de organisatie heeft u rekening te houden met de regels die gelden voor de openbare orde en veiligheid, verkeersmaatregelen, geluid, reiniging van het terrein, het houden van een barbecue of plaatsen van een overkapping of tent. Lees de voorwaarden buurtfeest/straatspeeldag (PDF, 135,1 KB).
Organiseert u een activiteit op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden, dan gelden ook de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. In een aantal gevallen moet u vooraf een gebruiksmelding brandveiligheid indienen

Buurtfeest, straatfeest of straatspeeldag organiseren?

Melding maken

Buurtfeest of straatspeeldag melden

Gaat u de activiteit melden, dan voegt u aan uw melding ook een plattegrond of situatieschets toe. Zorg er dus voor dat u die digitaal bij de hand heeft. Geef ook uw mobiele nummer door, zodat de gemeente u kan bereiken op de dag zelf. Als de straat moet worden afgesloten, zorgt de gemeente voor een verkeersveilige afsluiting van de straat.

Uiterlijk 1 werkweek voor de activiteit stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging, daarmee kan de activiteit doorgaan. Als er redenen zijn waarom de activiteit niet kan doorgaan, dan ontvangt u daarover op tijd bericht.

Meer informatie buurtfeest of straatspeeldag

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mailregistratie.vergunningen@tilburg.nl.