U bevindt zich op:Inwoners /Vergunningen / Buurtfeest of straatspeeldag

Buurtfeest of straatspeeldag

Als u een buurtfeest, straatfeest of straatspeeldag gaat houden, moet u minimaal 4 weken van tevoren toestemming vragen bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Buurtfeest, straatfeest of straatspeeldag organiseren?

Melding maken

Voor uw melding moet u een plattegrond of situatieschets toevoegen. Zorg ervoor dat u dit digitaal bij de hand heeft. Geef ook uw mobiele nummer door, zodat de gemeente u kan bereiken op de dag zelf.

Uiterlijk 1 werkweek voor het feest of de straatspeeldag, stuurt de gemeente u de toestemming of afwijzing. Als de straat moet worden afgesloten, zorgt de gemeente voor een verkeersveilige afsluiting van de straat.

Als er inkomsten worden verdiend, omdat er bv. kraampjes zijn waar iets verkocht wordt, dan is er al snel sprake van een evenement. U moet dan een evenementenvergunning aanvragen. Als u gebruik maakt van een tent heeft u misschien een gebruiksvergunning tent nodig. Aan de evenementenvergunning en gebruiksvergunning zijn kosten verbonden.

Voorwaarden buurtfeest of straatspeeldag

Met de organisatie moet u rekening houden met de voorwaarden die gelden voor de openbare orde en veiligheid, verkeersmaatregelen, geluid, reiniging van het terrein en het houden van een barbecue of plaatsen van een overkapping of tent. Lees meer over de voorwaarden buurtfeest, straatfeest, straatspeeldag (pdf,135KB)

Meer informatie buurtfeest of straatspeeldag

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mailregistratie.vergunningen@tilburg.nl.