U bevindt zich op:Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Energiezuinig wonen

Energiezuinig wonen

Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn. De gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Ook bieden gemeente en rijksoverheid advies, subsidies en leningen en zijn er verschillende burgerinitiatieven in de stad.

Energieadvies

Adviseurs gemeente Tilburg voor energieadvies

De energieadviseurs kunnen u tegen een kleine vergoeding persoonlijk adviseren. Lees meer over wie zij zijn en vraag een afspraak voor energieadvies aan. Bij monumenten is een energieadvies een stuk uitgebreider, en er moet goed rekening gehouden worden met de monumentale waarde van het pand.

Energiemaatwerkadvies rijksoverheid

De rijksoverheid vergoedt de kosten voor het opstellen van een energiemaatwerkadvies. In dit advies staan de maatregelen beschreven die u kunt nemen en hoeveel besparing de maatregelen opleveren. De kosten worden alleen vergoed als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Lees hierover meer op de website van het RVO.

Subsidies

Subsidie gemeente voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren (WOZ-waarde max. € 350.000,-) kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen voor isolatie, HR++ glas en triple glas, een zonneboiler of warmtepomp. Er is € 645.000,- beschikbaar om ten minste 2000 woningen energie te laten besparen.

Subsidie gemeente Tilburg voor Nul-op-de-Meter woningen

De gemeente Tilburg wil bestaande woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter of energieneutrale woningen. Een energieneutrale woning is een woning waarin het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. Nul-op-de-Meter woningen hebben in principe helemaal geen energierekening meer. Bij zo'n grootschalige renovatie subsidieert de gemeente 40% van de kosten met een maximum van €25.000,- voor de bewoner. Deze subsidie loopt tot 1 december 2018.

Subsidie groene daken

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Investeringssubsidie rijksoverheid Duurzame Energie

Bewoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand duurzamer willen maken, kunnen een subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. Deze rijkssubsidie voor duurzame energie geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Leningen

Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

In 2017 zijn veel aanvragen voor deze lening binnengekomen. Het geld voor deze leningen is op. Wellicht kunt u gebruik maken van de energiebespaarlening van de rijksoverheid.

De gemeenteraad stelde in 2017 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidsleningen (pdf,130KB). Daarmee konden Tilburgse huiseigenaren energie besparen of duurzame energie opwekken in hun woning. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, zonneboiler, isolatie van vloer/muren/dak/gevel, HR++ glas of een warmtepomp.

Energiebespaarlening rijksoverheid

Ook met de energiebespaarlening van de rijksoverheid kunt u duurzaamheidsmaatregelen tegen een lage rente financieren. Het verschil met de gemeente Tilburg is de financiering van zonnepanelen. De duurzaamheidslening van de gemeente Tilburg financiert dit 100%. De landelijke energiebespaarlening financiert 75% en er moet nog een andere isolatiemaatregel worden meegefinancierd. Meer informatie hierover is te vinden op ikinvesteerslim.nl.

Duurzame Monumenten-Lening voor rijksmonumenten

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening voor eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement. Voor meer informatie en alle voorwaarden gaat u naar de website van het Restauratiefonds.

'Aan de slag met je huis'-campagne

Aanpassingen aan uw huis kunnen zorgen voor extra comfort, gezondheid, veiligheid en een veel lagere energierekening. Met 'Aan de slag met je huis' helpt de gemeente u met energiezuinig, veilig, gezond en langer thuis wonen.

Ook interesse om uw huis duurzaam te renoveren? Neem een virtuele tour door het huis van Sjerk en Gea, woningeigenaren van een huis aan de Meenthe in Tilburg. In hun woning wordt net zoveel energie opgewekt (door zon, wind en warmtepompen) als verbruikt.    

De campagne is in juni 2017 gestart in de wijk De Blaak en wordt daarna in andere wijken uitgevoerd. De gemeente werkt samen met energiecoöperaties en wijkraden.

Woningwensentest

Door een woningwensentest krijgt u zicht op uw mogelijkheden om nóg prettiger te wonen. In juni werd de test huis-aan-huis aangeboden in De Blaak. Om op afspraak de woningwensentest te doen, neemt u contact op met Energie Coöperatie De Blaak via info@energiedeblaak.nl.

Bewoners die de woningwensentest bij andere wijkbewoners onder de aandacht brengen kunnen groepskorting op woningaanpassingen krijgen. Wilt u als bewoner uit de Blaak als vrijwilliger de woningwensentest bij wijkbewoners onder de aandacht brengen en afgeven? Stuur dan een e-mail naar info@energiedeblaak.nl. Per ingevulde test krijgt u €1,25.

Samen besparen en energie opwekken

Steeds meer bewoners werken samen om in hun wijk of dorp energie op te wekken of samen energie te besparen. In de regio Tilburg zijn energiecoöperaties in:

Staat uw wijk er nog niet bij en wilt u met buurtgenoten aan de slag met energie? Kijk dan op de website Buurkracht. Of stuur een mail naar klimaatbureau@tilburg.nl.

Meer informatie

Op de website www.energiebesparendoejenu.nl kunt u: 

  • in een paar stappen direct bespaaradvies krijgen voor uw huis
  • ontdekken welke isolatie geschikt is
  • zien wat de kosten en opbrengsten zijn met handige rekenvoorbeelden
  • lezen hoe het zit met subsidie of een goedkope lening van het rijk
  • hulp krijgen bij het maken van een offerte

Milieu Centraal heeft de grootste klimaatklappers op een rij gezet: praktische maatregelen en tips waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Van woningisolatie tot het voorkomen van voedselverspilling, van een energieverbruiksmanager tot vaker het OV gebruiken.

Meer goede tips voor energiebesparing zijn te vinden op: