U bevindt zich op:Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Energiezuinig wonen

Energiezuinig wonen

Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn. Daarvoor zetten we nu al grote stappen. Onder andere door onze woningen goed te isoleren en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. De gemeente en de rijksoverheid helpt u met advies, subsidies en leningen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende burgerinitiatieven in de stad.

Energieadvies

Adviseurs gemeente Tilburg voor energieadvies

De energieadviseurs kunnen u tegen een kleine vergoeding persoonlijk adviseren. Lees meer over wie zij zijn en vraag een afspraak voor energieadvies aan.

Energiemaatwerkadvies rijksoverheid

De rijksoverheid vergoedt de kosten voor het opstellen van een energiemaatwerkadvies. In dit advies staan de maatregelen beschreven die u kunt nemen en hoeveel besparing de maatregelen opleveren. De kosten worden alleen vergoed als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Lees hierover meer op de  website van het RVO.

Subsidie isolatie koopwoning

Aanvragen

Subsidies

Subsidie gemeente voor isolatie van koopwoningen

Huiseigenaren (WOZ-waarde max. € 350.000,-) kunnen subsidie aanvragen om het huis te isoleren met:
        - vloerisolatie
        - gevelisolatie: voorzetwanden of spouwmuurisolatie
        - HR++ glas en triple glas (niet de kozijnen!)
        - dakisolatie
De subsidie is niet voor kozijnen, zonnepanelen of warmtepompen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen. Bij uitvoering van 1 maatregel: 20% subsidie, max. € 425,- per woning, bij uitvoering van 2 maatregelen: 17,5% subsidie, max. € 750,- per woning en bij uitvoering van 3 maatregelen of meer: 15% subsidie, max. € 1.000,- per woning. Het minimale bedrag is € 75,-.

De gemeente heeft 1 miljoen beschikbaar om minimaal 2000 woningen energie te laten besparen. Er geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dus op = op. De subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het geldt dus niet voor isolatie die al is aangebracht of werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Lees voorafde voorwaarden van de subsidieregeling (pdf,159KB).

Facturen stuurt u in met het formulier 'Verantwoording Subsidie isolatie koopwoning'. Let op: Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als:

 • de scan van de offerte goed leesbaar is
 • de isolatiewaarden van de materialen op de offerte staan vermeld
 • de offerte voldoende is uitgesplitst, zodat zichtbaar is wat aan de isolatiematerialen kan worden toegerekend. Bv. duidelijk verschil in kosten voor glas en voor kozijnen.

Subsidie gemeente Tilburg voor Nul-op-de-Meter woningen

De gemeente Tilburg wil bestaande woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen. Een Nul-op-de-Meter woning is een woning die in principe geen energierekening meer heeft. Zo'n grootschalige renovatie subsidieert de gemeente met €15.000,- voor de aannemer en €5.000,- voor de bewoner. De subsidie voor Nul-op-de-meter woningen geldt tot 1 juli 2017.

Subsidie rijksoverheid voor isolatie en opwekken van energie

*****LET OP: dit subsidiebudget is bijna uitgeput! *****

Deze subsidie is voor particulieren die een woning hebben, en voor verenigingen van eigenaren. Voorwaarde is dat minimaal 2 energiebesparende maatregelen worden getroffen. Lees op de site van het RVO hoe dit werkt.

Particuliere woningeigenaren moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • U vraagt de subsidie aan op basis van een offerte, voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Het bedrijf dat de werkzaamheden voor u gaat uitvoeren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De subsidie voor een Pluspakket, Zeer energiezuinig pakket, maatwerkadviesrapport of energieprestatiegarantie geldt alleen in combinatie met subsidie voor een Basispakket van twee of meer energiebesparende maatregelen.
 • Per woning kunt u maar een keer subsidie ontvangen.
 • U moet de energiebesparingsmaatregelen binnen 4 maanden realiseren.

Investeringssubsidie rijksoverheid Duurzame Energie

Bewoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand duurzamer willen maken, kunnen een subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De subsidie geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Deze maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Warmtepompboilers
 • Hybride warmtepompen
 • Lucht-Water warmtepompen
 • Grond-Water en Water-Water warmtepompen
 • Pelletkachels
 • Houtgestookte biomassaketels
 • Zonneboiler systemen

Particuliere woningeigenaren moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een aanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u uw subsidieaanvraag ingediend.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Ga voor meer informatie en de aanvraag van een investeringssubsidie duurzame energie naar de website van het RVO.

Leningen voor isolerende maatregelen

Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

De gemeenteraad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidsleningen (pdf,331KB). Daarmee kunnen Tilburgse huiseigenaren energie besparen of duurzame energie opwekken in hun woning. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, zonneboiler, isolatie van vloer/muren/dak/gevel, HR++ glas of een warmtepomp. Met de lening kunnen huiseigenaren makkelijker investeren in duurzame maatregelen. Doordat hun energierekening lager wordt, verdienen ze de lening in een aantal jaren terug. Huiseigenaren kunnen de werkelijke kosten van de duurzame maatregelen lenen met een minimum van 2.500 en een maximum van 15.000 euro. De rente is 2 % (aftrekbaar van de belasting). De afsluitprovisie is 0,9%. De looptijd 10 jaar voor leningen tot 7.500 euro, 15 jaar voor leningen tussen 7.500 en 15.000 euro. Alleen huizen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro komen in aanmerking voor de lening. Lees ook de voorwaarden voor toekenning van de duurzaamheidslening (pdf,461KB).

Het afgelopen jaar zijn veel aanvragen voor deze lening binnengekomen. Het budget dat de gemeente nog kan uitlenen is daarom beperkt. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Energiebespaarlening rijksoverheid

Ook met de energiebespaarlening van de rijksoverheid kunt u duurzaamheidsmaatregelen tegen een lage rente financieren. Het verschil met de gemeente Tilburg is de financiering van zonnepanelen. De duurzaamheidslening van de gemeente Tilburg financiert dit 100%. De landelijke energiebespaarlening financiert 75% en er moet nog een andere isolatiemaatregel worden meegefinancierd. Meer informatie hierover is te vinden op ikinvesteerslim.nl.

Samen besparen en energie opwekken

Steeds meer bewoners werken samen om in hun wijk of dorp energie op te wekken of samen energie te besparen. In de regio Tilburg zijn energiecoöperaties in:

Staat uw wijk er nog niet bij en wilt u met buurtgenoten aan de slag met energie? Kijk dan op de website Buurkracht. Of stuur een mail naar klimaatbureau@tilburg.nl.

Website 'Energie besparen doe je nu'

Sinds oktober 2016 is de website www.energiebesparendoejenu.nl online. Op deze website kunt u: 

 • in een paar stappen direct bespaaradvies krijgen voor uw huis
 • ontdekken welke isolatie geschikt is
 • zien wat de kosten en opbrengsten zijn
 • lezen hoe het zit met subsidie of een goedkope lening van het rijk
 • hulp krijgen bij het maken van een offerte
 • verschillende handige rekenvoorbeelden gebruiken

Meer informatie

Milieu Centraal heeft de grootste klimaatklappers op een rij gezet: praktische maatregelen en tips waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Van woningisolatie tot het voorkomen van voedselverspilling, van een energieverbruiksmanager tot vaker het OV gebruiken.

Meer goede tips voor energiebesparing zijn te vinden op: