Energietransitie - stapje voor stapje

De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om energie te besparen. Dat kan door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten te kopen. Ook bieden gemeente en rijksoverheid advies, subsidies en leningen en zijn er burgerinitiatieven in de stad. Stapje voor stapje komen we er samen: Tilburg in 2045 klimaatneutraal.

Koopwoning

Uw huis verduurzamen betekent dat u het energieverbruik van uw woning verlaagt. Dat kunt u doen door uw huis meer of beter te isoleren, maar ook door kleine veranderingen in uw dagelijkse gewoontes. Lees meer op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Huurwoning

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties over versneld verduurzamen van woningen met E-, F- en G-energielabels. Informeer bij uw eigen verhuurder over hun plannen voor uw woning.

Bedrijf

Voor ondernemers zijn er verschillende subsidies en fiscale voordelen. Kijk op www.rvo.nl voor de mogelijkheden.

Vereniging of school

Verschillende verenigingen en scholen doen al mee. Bijvoorbeeld door te besparen op het gebruik van gas en elektriciteit in school, kantine of clubgebouw. Of door de verwarming een graadje lager te zetten, te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen, gloei- of spaarlampen door LED- verlichting te vervangen en het scheiden van afval te stimuleren met speciale afvalbakken. Meer energiebesparingstips staan op de website van milieu centraal.

Tilburg klimaatneutraal

We zijn op weg naar een klimaatneutraal Tilburg in 2045. Dat gaat niet zomaar lukken. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom is het belangrijk om alle betrokkenen (bewoners, bedrijven, netwerkbeheerders, energiecoöperaties, woningcorporaties, provincie, enz.) mee te nemen bij de keuzes die we moeten maken over bijvoorbeeld betaalbaarheid. Zowel op stadsniveau als op wijk- en buurtniveau.

De gemeente zet in op het organiseren van samenwerkingsverbanden en netwerken, en ondersteunt waar mogelijk met kennis, data en beleid. De gemeente stimuleert ook bedrijven en leveranciers van energie om tot betaalbare oplossingen te komen die voor iedereen haalbaar zijn.

Focuspunten in ons beleid

De opgave om klimaatneutraal te worden is groot, ingewikkeld en loopt over een langere termijn. Daarom knippen we het op in gerichte keuzes voor de korte termijn. De komende periode (2020-2022) richten we ons vooral op:

  • Energiebesparing
  • Gefaseerd los van aardgas (in 2021 is bekend welke wijk wanneer van het aardgas af gaat)
  • Duurzame opwekking van energie
  • Hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst
  • Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen ('mobiliteit')

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)

Hoe pakken wij de opgave uit het Klimaatakkoord aan? De REKS beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio. Lees meer over REKS op regio-hartvanbrabant.nl.

SMILE

Onder de naam SMILE onderzoeken een aantal partners in regio Hart van Brabant samen hoe we bewoners en andere belanghebbenden bij de energietransitie kunnen betrekken. Dit zijn de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg, Energiecoöperatie Hilverstroom, Tilburg University en De Twee Snoeken/Woonconnect. Zoveel mogelijk particulieren en bedrijven worden erbij ingeschakeld. Lees meer over SMILE op deze pagina

Hoe ver zijn we al?

Het Tilburgse energiebeleid richt zich vooral op het terugbrengen en verduurzamen van het energiegebruik. En op het terugdringen van de daarmee samenhangende uitstoot van CO2. Dat volgen we via de klimaatmonitor.