U bevindt zich op:Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Energiezuinig wonen

Energiezuinig wonen

Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn. De gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Ook bieden gemeente en rijksoverheid advies, subsidies en leningen en zijn er verschillende burgerinitiatieven in de stad.

Energieadvies

Adviseurs gemeente Tilburg voor energieadvies

De energieadviseurs kunnen u tegen een kleine vergoeding persoonlijk adviseren. Lees meer over wie zij zijn en vraag een afspraak voor energieadvies aan. Bij monumenten is een energieadvies een stuk uitgebreider, en er moet goed rekening gehouden worden met de monumentale waarde van het pand.

Energiemaatwerkadvies rijksoverheid

De rijksoverheid vergoedt de kosten voor het opstellen van een energiemaatwerkadvies. In dit advies staan de maatregelen beschreven die u kunt nemen en hoeveel besparing de maatregelen opleveren. De kosten worden alleen vergoed als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Lees hierover meer op de website van het RVO.

Subsidies

Subsidie gemeente voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren (WOZ-waarde max. € 350.000,-) kunnen tot 1 december 2018 subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen voor isolatie, HR++ glas en triple glas, een zonneboiler of warmtepomp. Er is € 645.000,- beschikbaar om ten minste 2000 woningen energie te laten besparen.

Subsidie gemeente Tilburg voor Nul-op-de-Meter woningen

De gemeente Tilburg wil bestaande woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter of energieneutrale woningen. Een energieneutrale woning is een woning waarin het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. Nul-op-de-Meter woningen hebben in principe helemaal geen energierekening meer. Bij zo'n grootschalige renovatie subsidieert de gemeente 40% van de kosten met een maximum van €25.000,- voor de bewoner. Deze subsidie loopt tot 1 december 2018.

Subsidie groene daken

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Investeringssubsidie rijksoverheid Duurzame Energie

Bewoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand duurzamer willen maken, kunnen een subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. Deze rijkssubsidie voor duurzame energie geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Aardgasvrij bouwen

Vanaf 1 juli 2018 moeten nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn. Het gaat om alle nieuwbouw van woningen en kleine bedrijven die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Aanvragen voor nieuwbouw die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd.

Bent u zelf een woning aan het bouwen en wilt u meer informatie over aardgasvrije nieuwbouwwoningen, dan kunt u terecht bij:

Leningen

Energiebespaarlening rijksoverheid

Met de energiebespaarlening van de rijksoverheid kunt u duurzaamheidsmaatregelen tegen een lage rente financieren. Meer informatie hierover is te vinden op ikinvesteerslim.nl.

Duurzame Monumenten-Lening voor rijksmonumenten

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening voor eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement. Voor meer informatie en alle voorwaarden gaat u naar de website van het Restauratiefonds.

'Aan de slag met je huis'-campagne

De gemeente voert al jaren actief beleid gericht op het terugdringen van het energieverbruik in woningen. De campagne 'Aan de slag met je huis' stimuleert woningeigenaren kritisch te kijken naar de toekomstbestendigheid van de woning. Zij kunnen dit door hun huis te isoleren, zelf duurzame energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. De gemeente pakt dit op met partijen in de buurt zoals de energiecoöperaties en wijkraden. De campagne is gestart in de wijk De Blaak en wordt stapsgewijs in een aantal andere wijken uitgevoerd.

Ook interesse om uw huis duurzaam te renoveren? Neem een virtuele tour door het huis van Sjerk en Gea, woningeigenaren van een huis aan de Meenthe in Tilburg. In hun woning wordt net zoveel energie opgewekt (door zon, wind en warmtepompen), als verbruikt.    

Samen besparen en energie opwekken

Steeds meer bewoners werken samen om in hun wijk of dorp energie op te wekken of samen energie te besparen. In de regio Tilburg zijn energiecoöperaties in:

Staat uw wijk er nog niet bij en wilt u met buurtgenoten aan de slag met energie? Kijk dan op de website Buurkracht. Of stuur een mail naar klimaatbureau@tilburg.nl.

Meer informatie

Op de website www.energiebesparendoejenu.nl kunt u: 

  • in een paar stappen direct bespaaradvies krijgen voor uw huis
  • ontdekken welke isolatie geschikt is
  • zien wat de kosten en opbrengsten zijn met handige rekenvoorbeelden
  • lezen hoe het zit met subsidie of een goedkope lening van het rijk
  • hulp krijgen bij het maken van een offerte

Milieu Centraal heeft de grootste klimaatklappers op een rij gezet: praktische maatregelen en tips waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Van woningisolatie tot het voorkomen van voedselverspilling, van een energieverbruiksmanager tot vaker het OV gebruiken.

Meer goede tips voor energiebesparing zijn te vinden op: