U bevindt zich op:Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Energiezuinig wonen

Energiezuinig wonen

De gemeente voert al jaren actief beleid dat erop gericht is om het energieverbruik in woningen terug te dringen. Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn. Daarvoor zet Tilburg nu al grote stappen. 

De gemeente wil woningeigenaren stimuleren om energie te besparen door hun huis te isoleren, zelf duurzame energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Onder de noemer 'Aan de slag met je huis' pakt de gemeente dit op in samenwerking met energiecoöperaties en wijkraden. De gemeente en de rijksoverheid helpen bewoners met subsidies, advies en leningen. Daarnaast zijn er ook verschillende burgerinitiatieven in de stad.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Aanvragen

Subsidies

Subsidie gemeente voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren (WOZ-waarde max. € 350.000,-) kunnen subsidie aanvragen om hun huis te verduurzamen met:
        - vloerisolatie
        - gevelisolatie: voorzetwanden of spouwmuurisolatie
        - HR++ glas en triple glas (niet de kozijnen!)
        - dakisolatie
        - zonneboiler
        - warmtepomp

De subsidie is niet voor kozijnen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen. Bij uitvoering van 1 maatregel: 15% subsidie, max. € 425,- per woning, bij uitvoering van 2 maatregelen: 17,5% subsidie, max. € 750,- per woning en bij uitvoering van 3 maatregelen of meer: 20% subsidie, max. € 1.000,- per woning. Het minimale bedrag is € 75,-.

Voor monumenten geldt geen limiet aan de WOZ-waarde en de subsidiepercentages en maximale bedragen liggen 2x zo hoog. Bij een monument is de subsidie ook van toepassing op monumentaal glas en frameloze voorzetramen met kierdichting. Als de voorgenomen maatregelen het monumentale karakter van het monument beïnvloeden, dan is een omgevingsvergunning of positief vooradvies een vereiste.

De subsidie ontvangt u pas ná het insturen van uw facturen. Gebruik hiervoor het formulier 'Verantwoording Subsidie energiebesparende maatregelen'.

Let op: Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als:

 • de scan van de offerte goed leesbaar is
 • de isolatiewaarden van de materialen op de offerte staan vermeld
 • de offerte voldoende is uitgesplitst, zodat zichtbaar is wat aan de isolatiematerialen kan worden toegerekend. Bv. duidelijk verschil in kosten voor glas en voor kozijnen.

De gemeente heeft in totaal € 645.000,- beschikbaar om minimaal 2000 woningen energie te laten besparen. Er geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dus op = op. De subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het geldt dus niet voor isolatie die al is aangebracht of werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Lees vooraf de voorwaarden van de subsidieregeling (pdf,236KB).

Subsidie gemeente Tilburg voor Nul-op-de-Meter woningen

De gemeente Tilburg wil bestaande woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter of energieneutrale woningen. Een energieneutrale woning is een woning waarin het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. Nul-op-de-Meter woningen hebben in principe helemaal geen energierekening meer. Bij zo'n grootschalige renovatie subsidieert de gemeente 40% van de kosten met een maximum van €25.000,- voor de bewoner. Deze subsidie loopt tot 1 december 2018.

Subsidie groene daken - particulier

Aanvragen

Subsidie groene daken - instanties

Aanvragen

Subsidie groene daken

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

50% van de werkelijke kosten per m2 wordt vergoed, met een maximum van € 25 per m2. Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie, verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties maximaal € 25.000.

Dit zijn de voorwaarden:

 • de oppervlakte van het dakgroen is minimaal 6 m2
 • de helling van het groene dak is niet meer dan 35 graden
 • u stuurt een offerte mee met de aanvraag
 • de aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dakgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar
 • de werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • per object kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen
 • om de subsidie te ontvangen vult u, na de aanvraag en na de werkzaamheden, het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties in.  

Investeringssubsidie rijksoverheid Duurzame Energie

Bewoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand duurzamer willen maken, kunnen een subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De subsidie geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Deze maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Warmtepompboilers
 • Hybride warmtepompen
 • Lucht-Water warmtepompen
 • Grond-Water en Water-Water warmtepompen
 • Pelletkachels
 • Houtgestookte biomassaketels
 • Zonneboiler systemen

Particuliere woningeigenaren moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een aanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u uw subsidieaanvraag ingediend.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Ga voor meer informatie en de aanvraag van een investeringssubsidie duurzame energie naar de website van het RVO.

Energieadvies

Adviseurs gemeente Tilburg voor energieadvies

De energieadviseurs kunnen u tegen een kleine vergoeding persoonlijk adviseren. Lees meer over wie zij zijn en vraag een afspraak voor energieadvies aan.

Energiemaatwerkadvies rijksoverheid

De rijksoverheid vergoedt de kosten voor het opstellen van een energiemaatwerkadvies. In dit advies staan de maatregelen beschreven die u kunt nemen en hoeveel besparing de maatregelen opleveren. De kosten worden alleen vergoed als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Lees hierover meer op de  website van het RVO.

Leningen

Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

De gemeenteraad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidsleningen (pdf,130KB). Daarmee kunnen Tilburgse huiseigenaren energie besparen of duurzame energie opwekken in hun woning. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, zonneboiler, isolatie van vloer/muren/dak/gevel, HR++ glas of een warmtepomp. Met de lening kunnen huiseigenaren makkelijker investeren in duurzame maatregelen. Doordat hun energierekening lager wordt, verdienen ze de lening in een aantal jaren terug. Huiseigenaren kunnen de werkelijke kosten van de duurzame maatregelen lenen met een minimum van 2.500 en een maximum van 15.000 euro. De rente is 2 % (aftrekbaar van de belasting). De afsluitprovisie is 0,9%. De looptijd 10 jaar voor leningen tot 7.500 euro, 15 jaar voor leningen tussen 7.500 en 15.000 euro. Alleen huizen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro komen in aanmerking voor de lening. Lees ook de voorwaarden voor toekenning van de duurzaamheidslening (pdf,461KB).

Het afgelopen jaar zijn veel aanvragen voor deze lening binnengekomen. Het budget dat de gemeente nog kan uitlenen is daarom beperkt. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Energiebespaarlening rijksoverheid

Ook met de energiebespaarlening van de rijksoverheid kunt u duurzaamheidsmaatregelen tegen een lage rente financieren. Het verschil met de gemeente Tilburg is de financiering van zonnepanelen. De duurzaamheidslening van de gemeente Tilburg financiert dit 100%. De landelijke energiebespaarlening financiert 75% en er moet nog een andere isolatiemaatregel worden meegefinancierd. Meer informatie hierover is te vinden op ikinvesteerslim.nl.

Duurzame Monumenten-Lening voor rijksmonumenten

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening voor eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement. Voor meer informatie en alle voorwaarden gaat u naar de website van het Restauratiefonds.

'Aan de slag met je huis'-campagne

Aanpassingen aan uw huis kunnen zorgen voor extra comfort, gezondheid, veiligheid en een veel lagere energierekening. Met 'Aan de slag met je huis' helpt de gemeente u met energiezuinig, veilig, gezond en langer thuis wonen.

De campagne is in juni 2017 gestart in de wijk De Blaak en wordt daarna in andere wijken uitgevoerd. De gemeente werkt samen met energiecoöperaties en wijkraden.

Woningwensentest

Door een woningwensentest krijgt u zicht op uw mogelijkheden om nóg prettiger te wonen. In juni werd de test huis-aan-huis aangeboden in De Blaak. Om op afspraak de woningwensentest te doen, neemt u contact op met Energie Coöperatie De Blaak via info@energiedeblaak.nl.

Bewoners die de woningwensentest bij andere wijkbewoners onder de aandacht brengen kunnen groepskorting op woningaanpassingen krijgen. Wilt u als bewoner uit de Blaak als vrijwilliger de woningwensentest bij wijkbewoners onder de aandacht brengen en afgeven? Stuur dan een e-mail naar info@energiedeblaak.nl. Per ingevulde test krijgt u €1,25.

Samen besparen en energie opwekken

Steeds meer bewoners werken samen om in hun wijk of dorp energie op te wekken of samen energie te besparen. In de regio Tilburg zijn energiecoöperaties in:

Staat uw wijk er nog niet bij en wilt u met buurtgenoten aan de slag met energie? Kijk dan op de website Buurkracht. Of stuur een mail naar klimaatbureau@tilburg.nl.

Meer informatie

Op de website www.energiebesparendoejenu.nl kunt u: 

 • in een paar stappen direct bespaaradvies krijgen voor uw huis
 • ontdekken welke isolatie geschikt is
 • zien wat de kosten en opbrengsten zijn met handige rekenvoorbeelden
 • lezen hoe het zit met subsidie of een goedkope lening van het rijk
 • hulp krijgen bij het maken van een offerte

Milieu Centraal heeft de grootste klimaatklappers op een rij gezet: praktische maatregelen en tips waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Van woningisolatie tot het voorkomen van voedselverspilling, van een energieverbruiksmanager tot vaker het OV gebruiken.

Meer goede tips voor energiebesparing zijn te vinden op: