Subsidie aanvragen voor mondiale bewustwording

13 oktober 2022

Heb je een idee dat bijdraagt aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld? Vraag dan voor 30 oktober subsidie mondiale bewustwording aan bij de gemeente.

Tilburgers bewust maken van wat er speelt in de rest van de wereld. En dat wat wij in onze stad doen en laten, effect heeft in de wereld en andersom. Daarover gaat mondiale bewustwording. Omdat de gemeente dit een belangrijk thema vindt, is er een subsidieregeling voor. Tilburg ondersteunt op deze manier ook projecten die hier én in de wereld bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (ook bekend als SDG’s: Sustainable Development Goals). Zij wil meer inwoners bekendmaken met deze doelen en met de initiatieven die er zijn op dit gebied. Dit alles onder het motto Verbeter de wereld, begin!

Voorbeelden

Internationale MBO-studenten die zorgen voor een praktijklokaal in Gambia, ingericht met materialen en machines van Tilburgse bedrijven. Een inwoner die met stadsgenoten een zelfbedachte techniek uittest, waarmee mensen wereldwijd eenvoudig zelf een watervat bouwen. Een wandeling die Tilburgers inzicht biedt in het koloniale verleden van de stad. Een docente die zorgt voor een digitaal gesprek in het Engels tussen Tilburgse en Indonesische leerlingen, over kinderrechten. Dit zijn voorbeelden van projecten die eerder een subsidie voor mondiale bewustwording ontvingen van de gemeente.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om voor zo’n financiële bijdrage in aanmerking te komen, is dat er niet alleen activiteiten in het buitenland zijn maar ook in Tilburg. Een andere belangrijke voorwaarde is samenwerking met andere organisaties in de stad. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie staat op de pagina 'subsidie projecten mondiale bewustwording'.