Burgerijpad

De ontwikkeling van het terrein 'Burgerijpad' (waar voorheen basisschool De Vuurvogel stond) start. Aan het Burgerijpad komen 17 woningen die particulieren zelf laten bouwen.

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dat is in 2017 vastgesteld. Aansluitend is het ontwerpen van de woningen gestart waarna eind 2019 een omgevingsvergunning is aangevraagd. 

Voor de bouw kan starten gaat de gemeente diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit de aanleg van riolering, het rooien van 4 bomen en het snoeien van 7 bomen. Deze werkzaamheden starten nog in 2020. Na deze werkzaamheden starten de bouwwerkzaamheden.

Openbare ruimte

Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte (straten, stoepen en parkeren) gemaakt. De komende maanden wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO).  

Onderhoudsbeurt

De gemeente gaat de openbare ruimte rondom het bouwblok herinrichten en de bestaande straten en stoepen van het Burgerijpad krijgen een onderhoudsbeurt. Rond het bouwblok komen parkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s. De bestaande bomen krijgen een verbetering van hun groeiplaats zodat deze nog jaren kunnen blijven staan. De woningen worden omsloten door groene hagen. Er komen ook enkele plantvakken. Zodra de hele bouw klaar is worden er rond het bouwblok nieuwe bomen geplant.

Het beleid van de gemeente Tilburg is er op gericht zoveel mogelijk regenwater weg te laten lopen in de bodem, om zo verdroging tegen te gaan. Een deel van de groene ruimte aan beide kanten van het bouwplan, krijgt een waterbergende functie. Het regenwater wordt daar opgevangen in een lager gelegen grasveld (wadi). Het kan zijn dat delen bij veel regen tijdelijk ‘onder water staan’.

Gebruik van de openbare ruimte

Op dit moment ligt er op het terrein een voetbalveld. Dit gaat weg om plaats te maken voor de nieuwe woningen, de bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen en de regenwaterberging.

Foto's

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilco Broeks van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 549 55 35 en per e-mail wilco.broeks@tilburg.nl.