Loterij, kansspel of bingo

Wilt u met een loterij of kansspel geld inzamelen voor uw vereniging,  dan heeft u een kansspelvergunning nodig. Een kansspel wil zeggen dat er prijzen of premies te winnen zijn en deelnemers geen invloed hebben op de uitslag. Dus ook een prijsvraag waarbij de winnaar door loting wordt bepaald, is een kansspel. Voor het organiseren van een bingo is een melding voldoende.

Voorwaarden en kosten kansspelvergunning

 • U moet de vergunning minimaal 8 weken van te voren aanvragen.
 • Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar het algemeen belang. Bijvoorbeeld naar een nieuw clubgebouw of muziekinstrumenten voor de muziekvereniging.
 • Maximaal 50% van de opbrengst kunt u besteden aan de kosten van het kansspel, zoals drukkosten van loten, uitgaven voor prijzen of eventuele kansspelheffing.
 • Tijdens de looptijd van de vergunning zijn maximaal 13 trekkingen toegestaan. Bij iedere trekking mogen meerdere prijzen worden verloot. De vergunning is 6 maanden geldig.
 • Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend.
 • De kosten zijn opgenomen in de tarieventabel van de Verordening heffing en leges (hoofdstuk 16).

Wanneer heeft u geen kansspelvergunning nodig

 • Als het spel niet voor het publiek is opengesteld. Het wordt bijvoorbeeld binnen een bedrijf of familie georganiseerd en is alleen toegankelijk voor medewerkers en/of familieleden.
 • Als een jury bepaalt wie er wint.
 • Als het spel is bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. Dan heeft u rekening te houden met de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelen.

Aanvragen kansspelvergunning en afhandeling

Uw aanvraag wordt binnen 3 weken afgehandeld. Na afloop van de loterij moet u een uitgewerkte rekening en verantwoordingsstaat invullen. U ontvangt hierover meer informatie wanneer u de vergunning ontvangt. Voor meer informatie over het houden van loterijen of de hoogte van leges kunt u een e-mail sturen naar evenementen@tilburg.nl.

Aanmelden bingo

Wilt u namens uw Nederlandse vereniging een bingo organiseren? Voorwaarde is dat uw vereniging tenminste 3 jaar bestaat. Een bingo is toegestaan als:

 • het geld wordt ingezameld voor de vereniging zelf en niet in strijd is met het algemeen belang.
 • de prijzen niet hoger zijn dan 400 euro per set en 1.550 euro totaal. Op de prijzen wordt geen belasting geheven.

Een vergunning aanvragen voor een bingo is niet nodig, maar u moet wel 2 weken voor de bingo plaatsvindt een melding doen. Na afloop van de bingo moet u het formulier rekening en verantwoording indienen.

Kosten bingo

Voor bingo's brengt de gemeente geen leges (kosten) in rekening.