Bodem

Bodeminformatie kunt u online opvragen. Het is een weergave van de op dit moment beschikbare informatie. De gemeente raadt u aan om na een halfjaar de gegevens opnieuw op te vragen.

Bodeminformatie opvragen

Kosten bodeminformatie

Het opvragen van bodeminformatie kost 7,20 euro per perceel. Elk object is een apart verzoek en moet apart worden aangevraagd. De kosten betaalt u direct online.

Afhandeling bodeminformatie

De bodeminformatie (pdf-bestand) is binnen enkele minuten na betaling zichtbaar onder Mijn gemeente. Ziet u geen bestand? Meld dit dan alstublieft per e-mail aan administratieprocesbureau@tilburg.nl.

Inzien bodemdossier

Als u meer wilt weten over een bodemverontreiniging binnen de gemeente Tilburg (bodemdossier of milieubundel), dan kunt u een afspraak maken met het Bodeminformatiepunt: bodeminformatiepunt@tilburg.nl

Het inzien van bodemdossiers is gratis. Geef bij het maken van de afspraak door welke dossiers met BIS4all locatienummer en/of het milieubundelnummer u wilt inzien.

Bodemsanering en -onderzoek

Ga voor dit onderwerp naar de pagina 'Bodemsanering en -onderzoek'. Hier vindt u ook informatie over het toepassen van grond en bouwstoffen (Besluit bodemkwaliteit).