Bodem

Bodeminformatie kunt u online opvragen. Het is een weergave van de op dit moment beschikbare informatie. De gemeente raadt u aan om na een halfjaar de gegevens opnieuw op te vragen.

Bodeminformatie opvragen

Kosten bodeminformatie

Het opvragen van bodeminformatie kost 7,20 euro per perceel. Elk object is een apart verzoek en moet apart worden aangevraagd. De kosten betaalt u direct online.

Afhandeling bodeminformatie

De bodeminformatie (pdf-bestand) is binnen enkele minuten na betaling zichtbaar onder Mijn gemeente. Ziet u geen bestand? Meld dit dan alstublieft per e-mail aan administratieprocesbureau@tilburg.nl.

Inzien bodeminformatie

Als u naar aanleiding van de ontvangen bodeminformatie meer wilt weten, kunt u per e-mail (bodeminformatiepunt@tilburg.nl) bodemonderzoeksrapporten opvragen. Vermeld altijd het betreffende locatienummer. U ontvangt dan van deze locatie de bodemonderzoeken en aanverwante stukken die wij digitaal beschikbaar hebben. Meestal is dit voldoende. Wilt u daarnaast ook papieren dossiers inzien, neem dan ook contact op met het Bodeminformatiepunt. Het opvragen en inzien van bodemonderzoeken en -dossiers is gratis.

Meer informatie over (voormalige) (bedrijfs)activiteiten en bouwvergunningen vindt u in het archief bouwen en milieu. Dit archief kunt u raadplegen met eHerkenning of DigiD.

Bodemsanering en -onderzoek

Ga voor dit onderwerp naar de pagina 'Bodemsanering en -onderzoek'. Hier vindt u ook informatie over het toepassen van grond en bouwstoffen (Besluit bodemkwaliteit).