Autoverhuur

Om een autoverhuurbedrijf te runnen, vraagt u een exploitatievergunning aan.

Neem contact met ons op om de aanvraag in te dienen. Een onderzoek volgens de Wet Bibob is onderdeel van de aanvraagprocedure.

Autoverhuur is door de burgemeester in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen als een vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit. Dit zijn activiteiten waarbij leefbaarheid, openbare orde of veiligheid in het gedrang kunnen komen. Het is verboden om dergelijke activiteiten zonder vergunning uit te oefenen.

Links