U bevindt zich op:Ondernemers /Parkeren en verkeer / Busvervoer scholen

Busvervoer voor scholen

Basisscholen kunnen een bus aanvragen voor klassen die een museum of andere culturele instelling in Tilburg gaan bezoeken. De gemeente subsidieert dit.

Busvervoer voor scholen
Direct aanvragen

Hoe eerder jongeren kennis kunnen maken met cultuur, hoe beter. Om dit mogelijk te maken is er financiële ondersteuning voor het vervoer tussen school en culturele instellingen en draagt de subsidie bij aan cultuur-educatieve projecten op school.

Voorwaarden

  1. De subsidieaanvraag moet betrekking hebben op de dekking van kosten die gemaakt worden om leerlingen uit het primair onderwijs te vervoeren van en naar de culturele instelling die in de gemeente Tilburg is gesitueerd.
  2. De locatie van de school voor primair onderwijs dient zich minimaal 2 km van de te bezoeken instelling te bevinden.
  3. Het bezoek aan een culturele instelling waarvoor een vervoerssubsidie wordt aangevraagd kan zowel in het teken staan van een cultuureducatieproject als betrekking hebben op een incidenteel bezoek.
  4. In de beoordeling van de aanvragen zal de voorkeur worden gegeven aan bezoeken die in het kader van een cultuurproject worden georganiseerd.
  5. Scholen tot 150 leerlingen (teldatum 1-10-2012) kunnen 2 keer per jaar van een gratis bus gebruik maken, scholen tot 500 leerlingen (teldatum 1-10-2012) 4 keer per jaar en scholen boven de 500 leerlingen (teldatum 1-10-2012) 6 keer per jaar. Het schooljaar wordt in 2 gedeelten verdeeld: tot en met 31 december en tot de grote vakantie. Het busvervoer wordt over deze perioden gesplitst. Het busvervoer moet gelijkelijk verdeeld zijn over deze perioden.
  6. De vervoersregeling geldt alleen voor activiteiten die via CiST bemiddeld worden. Dus als scholen rechtstreeks met instellingen aan het werk gaan kunnen zij geen gebruik maken van het vervoer.

Meer informatie te vinden op de website van CiST.