U bevindt zich op:Ondernemers /Parkeren en verkeer / Taxivignet evenementen

Taxivignet evenementen

Bij sommige grote evenementen, zoals de Tilburgse Kermis of carnaval, gelden extra regels voor taxi's in Tilburg. Er zijn bijvoorbeeld méér taxistandplaatsen, of er is een taxivignet verplicht voor standplaatsen in het centrum. Vanaf medio 2019 komt er een verplicht keurmerk dat 365 dagen per jaar geldt.

Aanvragen taxivignet

Voor carnaval 2019 was de aanvraagperiode 14 t/m 31 januari.

Taxistandplaatsen

Het vignet is tijdens carnaval 2019 nodig voor alle taxistandplaatsen aan:

 • de Spoorlaan (nabij het Interpolis-gebouw)
 • de Heuvelring
 • de Heuvel
 • het Piusplein
 • de Piusstraat (nabij de ingang van parkeergarage Koningsplein)
 • de Schouwburgring (nabij de Schouwburg)

Voorwaarden taxivignet evenementen

De onderneming:

 • voldoet aan alle wettelijke eisen van het besluit personenvervoer
 • is ingeschreven bij de kamer van Koophandel
 • is aangesloten bij de Landelijke geschillencommissie en heeft een goede klachtafhandeling
 • neemt verantwoordelijkheid voor de afhankelijke positie van de consument
 • levert eerlijk, comfortabel en professioneel vervoer
 • vertoont professioneel gedrag, waaronder in ieder geval begrepen wordt dat de chauffeur een verbaal en non-verbaal correcte houding heeft bij de uitoefening van zijn functie
 • is verantwoordelijk voor interne instructie over de afspraken omtrent het vignet

Het voertuig:

 • is voorzien van een leesbare tarievenkaart
 • voldoet aan de gestelde APK-eisen
 • vertoont geen opzichtige schade en is in goede staat van onderhoud
 • is voorzien van een Boordcomputer Taxi (BCT)
 • is voorzien van een goedgekeurde taximeter die de ritprijs toont aan de klant
 • het evenementenvignet is bevestigd op de bovenhoek van de voorruit aan de bestuurderskant

De taxichauffeur:

 • neemt altijd de verkeersveiligheid en de bepalingen van de wegenverkeerswet in acht
 • misbruikt geen vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens van de klant
 • wacht op zijn beurt om de taxistandplaats te betreden
 • sluit zodanig aan in de rij dat er meer taxi’s de standplaats op kunnen
 • volgt te allen tijde aanwijzingen op van verkeersregelaars
 • beschikt over een geldige chauffeurskaart
 • gebruikt zijn chauffeurskaart taxichauffeur in de BCT
 • zet te allen tijde de taximeter aan, ook als er een prijsafspraak is gemaakt
 • mag geen prijsafspraken maken boven de wettelijk gestelde maximumtarieven
 • dient altijd in de buurt van zijn voertuig te zijn. De taxistandplaats is immers geen parkeerplaats
 • is direct nabij de taxi aanwezig als deze tot de eerste 3 auto's op de taxistandplaats behoort
 • beschikt over goede stratenkennis van Tilburg
 • is op de hoogte van de wegafzettingen in het centrum van Tilburg tijdens het evenement
 • voert de aangenomen ritten goed uit (consument op eindadres afzetten)
 • weigert geen hulphonden
 • heeft voldoende wisselgeld in het voertuig en vraagt geen fooi van de klant
 • verstrekt van iedere rit een ritbewijs
 • berekent alleen het bustarief bij meer dan vijf personen
 • overschrijdt nooit het maximaal aantal personen in het voertuig dan waarvoor de taxi is ingericht
 • mag geen ritten weigeren (uitgezonderd overmacht)
 • ronselt geen klanten. Op de standplaats mogen klanten niet actief geworven worden
 • draagt representatieve kleding en zeker geen sportkleding
 • maakt geen onnodige geluidssignalen (toeteren)