Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er is daarom voor hen een ondersteunende regeling in het leven geroepen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

NOW, TVL, Tozo en TONK stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de steunmaatregelen die de afgelopen 1,5 jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Tozo aanvragen

Tozo 4 was aan te vragen t/m 30 juni 2021. Tozo 5 is aan te vragen van 1 juli t/m 30 september 2021. Tozo 4 wordt niet automatisch verlengd. Lees meer over Tozo op www.rijksoverheid.nl.  

Wel of geen recht op Tozo?

Controleer eerst of u recht heeft op Tozo 5. Doe de Tozo check via https://krijgiktozo.nl/

Heeft u volgens de Tozo check recht op Tozo, dan kunt u de regeling aanvragen. Zorg dat u goed bent voorbereid voordat u aan de aanvraag begint. Naar de toelichting en het aanvraagformulier Tozo 5.

Wat kan ik met Tozo 5 aanvragen?

Met Tozo kunt u aanvragen:

 1. Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen

Nog geen Tozo aangevraagd?

De Tozo is per 1 juli 2021 verlengd. 

 • Aanvragen kan tot 1 oktober 2021 voor maximaal 3 maanden.
 • Vraagt u in juli aan dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli 2021. U kunt dan niet aanvragen met terugwerkende kracht. Daarvoor was Tozo 4 die t/m 30 juni 2021 was aan te vragen.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de voorliggende kalendermaand. Vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 augustus 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli 2021. 

Tozo 4 is niet meer beschikbaar. Tozo 5 kunt u aanvragen t/m 30 september 2021.

Eerder Tozo aangevraagd?

Hebt u al eerder de Tozo gehad en is de laatste datum waarop u Tozo heeft ontvangen korter dan 3 maanden geleden? Dan hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren. Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig of is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan moet u deze bewijsstukken opnieuw aanleveren.

Is het langer dan drie maanden geleden dat u Tozo heeft ontvangen? Dan moet u alle bewijsstukken opnieuw aanleveren.

Kan ik een voorschot aanvragen?

Bij Tozo 5 is het niet mogelijk een voorschot aan te vragen. 

Kan ik een uitkering én een lening aanvragen? 

Ja, dat kan. U kunt beide opties aanvinken in het aanvraagformulier.

Achteraf toch een lening aanvragen?

Hebt u alleen de uitkering aangevraagd en wilt u achteraf toch ook nog de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal worden namelijk andere vragen gesteld en u moet andere bewijsstukken opsturen.

Een 2e, 3e, 4e of 5e lening aanvragen via Tozo 5?

U kunt met Tozo 5 een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal, ook als u in Tozo 1, Tozo 2, 3 en/of Tozo 4 al een lening hebt ontvangen. Voor de lening geldt een maximum van 10.157 euro voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen. Een lening is niet mogelijk als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Omzet ZZP weggevallen, nog wel een baan in loondienst 

Tozo is een aanvulling tot bijstandsniveau. Is uw (huishoud)inkomen uit loondienst gelijk of meer dan bijstandsniveau? Dan heeft u geen recht op Tozo. Is het inkomen lager? Dan wel.

Bij welke gemeente Tozo aanvragen?

U kunt Tozo aanvragen via de gemeente Tilburg als u inwoner bent van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg. Woont u in Goirle? Dan meldt u zich voor Tozo 5 bij de gemeente Goirle. 

Tot wanneer loopt Tozo 5

Tozo 5 loopt t/m 30 september 2021. U kunt een aanvraag indienen voor juli 2021 t/m september 2021.

Wanneer heb ik een partner voor Tozo?

U bent partners als u  

 • bent getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draagt beiden bij aan de kosten van de huishouding) of
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent of
  • samen een kind heeft of
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Tozo 5 samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Tozo 5 in. 
Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli?

Voor gehuwden en samenwonenden
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00; 
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.627,08;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.344,99;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.036,79;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 840,78;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•    van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70; 
•    van 18 tot 21 jaar € 266,29.  

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2021 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van Tozo 5 als uw (gezamenlijk) netto inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Vragen over betaling en het besluit

Betaling binnen 2 weken na besluit

Als u recht hebt op de uitkering dan staat het geld binnen 2 weken na het besluit (datum beschikking) op uw rekening. Krijgt u voor meerdere maanden een uitkering? Dan ontvangt u de volgende uitkering aan het einde van de volgende maand. 

Geen vaste 1e betaaldatum

Wij kunnen geen datum noemen waarop wij uw uitkering voor het eerst overmaken. Wij hebben geen vaste betaaldatum omdat wij duizenden aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Dus hoe eerder u de complete aanvraag hebt ingediend, hoe eerder u geld ontvangt.

Besluit en uitkeringsspecificatie

Wij proberen complete aanvragen binnen 4 weken af te handelen. U hoeft niet over de status van uw aanvraag te bellen. U krijgt vanzelf een brief met het besluit. Als uw aanvraag wordt toegekend hoeft u niets te doen, behalve als uw situatie verandert. U ontvangt per post een uitkeringsspecificatie. Hierop staat hoe het bedrag dat u hebt ontvangen is samengesteld. Op Mijn Gemeente kunt u zien wat de status is van uw aanvraag (ontvangen, in behandeling of afgehandeld). 

Lening

Hebt u een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd? Ook dan proberen wij binnen 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag een besluit te nemen.

Bedrag lager dan verwacht?

Het kan zijn dat u minder hebt gekregen dan € 1.000,- voor een alleenstaande of € 1.500,- voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die u bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarom ontvangt u minder.

Wijzigingen doorgeven

Voor een aanvraag Tozo moest u het netto-inkomen doorgeven (en dat van uw partner). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekent de gemeente opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen. In de toelichting leest u hoe u het netto-inkomen (en dat van uw partner) berekent.

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?

Wilt u een correctie doorgeven of is uw situatie veranderd? Bijvoorbeeld omdat u toch meer inkomsten hebt?

Vakantie of verblijf buitenland

Indien u langer dan 28 dagen in het buitenland verblijft gedurende de periode dat u recht heeft op Tozo in 2020 of in 2021 kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van en/of recht op Tozo. Verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier.

Verhuisd?

Verhuist u naar Tilburg en hebt u in uw vorige gemeente al de Tozo aangevraagd? Dan moet u aan uw oude gemeente doorgeven dat u gaat verhuizen. Zodra u bij de gemeente Tilburg ingeschreven staat, moet u in Tilburg opnieuw de Tozo aanvragen. Verhuist u vanuit Tilburg naar een andere gemeente, zet de Tozo dan stop in Tilburg. In uw nieuwe woonplaats kunt u de Tozo opnieuw aanvragen. 

Aanvraag stopzetten?

Is uw aanvraag nog niet afgehandeld, maar wilt u de Tozo stopzetten ? Stuur een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl met het zaaknummer, uw naam, geboortedatum en reden van intrekken. Is uw aanvraag al wel afgehandeld, dan gebruikt u het wijzigingsformulier. 

Telt Tozo mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 en/of 2021 (het jaar waarin u de uitkering ontvangt). U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 en/of 2021. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Boete bij fraude

Blijkt bij controle dat u fraude hebt gepleegd, omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven? Bijvoorbeeld: hebt u inkomsten verzwegen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Ook legt de gemeente u dan een boete op. Dit kan ook als achteraf blijkt dat u de uitkering onterecht gekregen hebt.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Of wilt u informatie en advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Team Schuldhulpverlening. Meer over schuldhulpverlening.

Andere vormen van hulp, ondersteuning en coaching

De crisis lijkt nog langer voort te duren en we zijn er nog lang niet. De spankracht van ondernemers neemt toe en misschien heeft u ook andere hulp nodig dan financiële ondersteuning. Bekijk alle actuele regelingen die er momenteel zijn voor ondernemers op de pagina informatie voor ondernemers.

De gemeente Tilburg kan u gratis helpen in deze moeilijke situatie, door bijvoorbeeld coaching en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap. Meer informatie hierover leest u op de pagina ondernemersadvies.

Meer informatie over Tozo

Kijk voor antwoord op veel gestelde vragen op rijksoverheid.nl. Heeft u daarna toch nog vragen? Stuur een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl. Het is nog steeds erg druk. Daardoor kan een antwoord het langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip.