Meerjarenprogramma openbare ruimte

Op 8 december 2020 heeft het College ingestemd met het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2021-2024 (MJP).

Het Meerjarenprogramma 2021-2024 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. Het MJP toont de projecten die een bijdrage leveren aan de bestuurlijke doelen. Met de projecten uit het MJP wordt ook de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente Tilburg op peil gehouden en waar nodig verbeterd. Het MJP wordt jaarlijks opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Daarbij wordt gelet op verschillende vragen: is het technisch mogelijk, hoe lang duurt de voorbereiding en wat zijn de belangen en activiteiten van externe betrokkenen, zoals netbeheerders Enexis en BrabantWater en de dorps- en wijkraden? En uiteraard moet er voldoende geld zijn om alles te kunnen betalen.

Het MJP is een algemene jaarplanning. Die vormt het uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Toch kunnen er in de loop van jaar redenen zijn om af te wijken van de planning. Neem zo nodig contact met uw wijkregisseur.

Voorbereiding projecten

In het MJP wordt het jaar genoemd waarin volgens de planning de 'schop de grond in gaat'. Vanzelfsprekend wordt er daarvoor al gewerkt aan de voorbereiding van die projecten. Op de kaart MJP 2021-2024 (zie hieronder bij Links) is te bekijken welke projecten de komende jaren worden voorbereid. Klik na het openen van de kaart op de knop 'lijst lagen', links van de knop 'zoek op adres' om een beperkt aantal selecties te maken.

Werkzaamheden in uitvoering

Projecten die op dit moment op straat in uitvoering zijn, zijn in te zien op de webpagina via de link Wegwerkzaamheden en evenementen.