Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord 2018-2022 staat welke uitgangspunten het college belangrijk vindt om aan te werken.

Het Tilburgse college werkt aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar niemand is uitgesloten: een inclusieve samenleving dus. Verder zet het college in op duurzaamheid, zodat de stad en de dorpen ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen, werken en verblijven. Want vitaliteit is ook van belang: denk aan onderwerpen als voldoende werkgelegenheid, veiligheid maar ook cultuur. Ten slotte is de manier waarop de gemeente dat doet van belang: in samenspraak met de inwoners, organisaties en partners in de regio. Al deze afspraken en meer staan in het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg'. 

Het bestuursakkoord 2018-2022 is op 14 juni 2018 gepresenteerd in het VerHalenHuis. 

Download het bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg(PDF, 3,2 MB).