Gemeentesecretaris

Aly van Berckel is gemeentesecretaris van de gemeente Tilburg. De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente.

De gemeentesecretaris is aanwezig bij alle collegevergaderingen. In Tilburg is de gemeentesecretaris ook algemeen directeur.

Nevenfuncties

  • Deelname Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer
  • Lid raad van toezicht stichting Viertaal
  • Lid bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen