Wethouder Oscar Dusschooten

Oscar Dusschooten is sinds 18 juni 2018 wethouder van Tilburg voor de VVD.

Portefeuille

 • Financiën
 • Dienstverlening en digitale overheid
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Wonen
 • Energietransitie gebouwde omgeving
 • Milieu (externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit)
 • Emissieloos vervoer
 • 2e loco
 • Wijkwethouder: Reeshof

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Reeshof

Oscar Dusschooten is de wijkwethouder van Reeshof. Heeft u ideeën voor de wijk, dan kunt u mailen naar: reeshof@tilburg.nl.

U kunt ook een afspraak maken voor het Reeshof wijkspreekuur via Carolien Vogt. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 013 of e-mail carolien.vogt@tilburg.nl.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Oscar Dusschooten. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Oscar Dusschooten op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid AB Diamantgroep
 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Directeur TWM Holding BV
 • President Commissaris TWM Gronden BV  
 • Commissaris NV TWM
 • Commissaris Pieter Vreedeplein Beheer BV
 • Commissaris Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV  
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen (COVM)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Marketing Tilburg

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Directeur-Grootaandeelhouder Oscar Dusschooten Beheer BV

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Oscar Dusschooten.