SMILE, OP Zuid

SMILE staat voor Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant. Het doel van SMILE is het realiseren van een energie neutrale wijk.

SMILE wil dit in de praktijk brengen en aantonen dat 'energieneutraal' ook mogelijk is in een bestaan de wijk. Hierbij is het belangrijk dat de bewoners worden meegenomen in het proces van het ontwikkelen van energie-innovaties. Door het gebruik van Social Labs (leerruimtes) kan er geëxperimenteerd worden met nieuwe aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen, zoals het energievraagstuk. In dit proces worden de eindgebruikers (bewoners) bij het ontwerpproces betrokken, waardoor zij de ontworpen toepassing gemakkelijker kunnen implementeren. Deze social lab's zijn gerealiseerd in Tilburg Achthoeven, Quirijnstok, Blaak II, Fatima en Vierakkers.

De deelnemende organisatie aan dit project zijn Regio Hart van Brabant, Tilburg University, De Twee Snoeken en Hilver Stroom.

Looptijd: 2017-2020
Subsidieprogramma: Op Zuid
Subsidiebedrag: € 400.000

Meer informatie over het project op de website stimulus.nl.

Contactpersoon is Paul van Dijk, bereikbaar via paul.van.dijk@tilburg.nl.