SMILE, OP Zuid

SMILE staat voor Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant. Het doel van SMILE is het realiseren van een energieneutrale wijk.

SMILE wil aantonen dat 'energieneutraal' ook mogelijk is in een bestaande wijk. Hierbij is het belangrijk om de bewoners mee te nemen in de ontwikkeling van energie-innovaties. Door gebruik te maken van Social Labs (leerruimtes) kan er geëxperimenteerd worden met nieuwe aanpakken voor ingewikkelde maatschappelijke problemen, zoals het energievraagstuk. De bewoners worden bij het ontwerpproces betrokken, waardoor zij de oplossing gemakkelijker kunnen toepassen. Deze social labs zijn gerealiseerd in de Tilburgse wijken Achthoeven, Quirijnstok, Blaak II, Fatima en Vierakkers.

De organisaties die meedoen aan dit project zijn Regio Hart van Brabant, gemeente Tilburg, Tilburg University, De Twee Snoeken, Hilverstroom en gemeente Hilvarenbeek.

Looptijd: 2017-2020
Subsidieprogramma: Op Zuid
Subsidiebedrag: € 400.000

Meer informatie over het project op de website stimulus.nl.

Contactpersoon is Paul van Dijk, bereikbaar via paul.van.dijk@tilburg.nl.