U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Tilburg. Of het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel veel beslissingen in en over de stad oefenen ze invloed uit. En u kunt invloed uitoefenen op de raad.

Bezoek de website van de gemeenteraad.  

Een week voor de vergaderingen van de raad kunt u de agenda en voorstellen inzien. Ga naar het overzicht.

Samenstelling Raad

Tilburg heeft 45 raadsleden, afkomstig van 11 politieke partijen. Zij zijn bij veel beslissingen in en over de stad betrokken. D66 is de grootste partij in Tilburg, gevolgd door de SP. In de tabel hieronder staat uit welke partijen de gemeenteraad bestaat.

Overzicht zetelverdeling gemeenteraad per partij
PartijAantal zetels
D669
SP6
CDA6 *)
LST5
VVD5
PvdA5
GL4
TVP1
Voor Tilburg1
VSP1
OPA1
Lokaal Tilburg1

*) Na de verkiezingen is de heer Van Puijenbroek van TROTS overgestapt naar het CDA, waardoor het aantal raadsleden van 5 naar 6 is gegaan.

Inkomen raadsleden

Het loon van raadsleden heet raadsvergoeding. Daarnaast hebben zij recht op onkostenvergoedingen (zie hieronder) en secundaire voorzieningen. Raadsleden hebben geen recht op een pensioen.
De hoogte van de raadsvergoeding hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Gemeente Tilburg valt in inwonersklasse 8, die loopt van 150.000 - 375.0000 inwoners. De raadsvergoeding bedraagt € 1841,88 per maand. Lees meer over het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

Onkostenvergoedingen
Een tegemoetkoming van € 324,73 per maand
Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 16,93 per maand

Toelage fractievoorzitter
De fractievoorzitter krijgt een toelage die afhankelijk is van de grootte van de fractie. De toelage bedraagt minimaal 1,2 procent en maximaal 6,4 procent van de raadsvergoeding op jaarbasis.