Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Tilburg. Of het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel veel beslissingen in en over de stad oefenen ze invloed uit. En u kunt invloed uitoefenen op de raad.

Bezoek de website van de gemeenteraad.  

Een week voor de vergaderingen van de raad kunt u de agenda en voorstellen inzien. Ga naar het overzicht.

Samenstelling Raad

Tilburg heeft 45 raadsleden, afkomstig van onderstaande politieke partijen. Zij zijn bij veel beslissingen in en over de stad betrokken. Lijst Smolders Tilburg (LST) is momenteel de grootste partij in Tilburg, gevolgd door D66. In de tabel hieronder staat uit welke partijen de gemeenteraad bestaat.

Overzicht zetelverdeling gemeenteraad per partij
PartijAantal zetels
Lijst Smolders Tilburg (LST)11
D669
GROENLINKS6
VVD6
CDA3
SP3
PvdA2
50Plus2
Lokaal Tilburg1
ONS Tilburg* 1
Groep Jansen **1

* Linda Oerlemans heeft besloten om uit de Partij voor Tilburg te stappen en door te gaan als ONS Tilburg.

** Bob Jansen heeft in september 2018 besloten om uit de SP te stappen en door te gaan onder de naam Groep Jansen.

Inkomen raadsleden

Het loon van raadsleden heet raadsvergoeding. Daarnaast hebben zij recht op onkostenvergoedingen (zie hieronder) en secundaire voorzieningen. Raadsleden hebben geen recht op een pensioen.
De hoogte van de raadsvergoeding hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Gemeente Tilburg valt in inwonersklasse 8, die loopt van 150.000 - 375.0000 inwoners. De raadsvergoeding bedraagt € 1841,88 per maand. Lees meer over het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

Onkostenvergoedingen
Een tegemoetkoming van € 324,73 per maand
Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 16,93 per maand

Toelage fractievoorzitter
De fractievoorzitter krijgt een toelage die afhankelijk is van de grootte van de fractie. De toelage bedraagt minimaal 1,2 procent en maximaal 6,4 procent van de raadsvergoeding op jaarbasis.