U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Initiatieven en participatie

Initiatieven en participatie

Initiatieven van burgers of ondernemers leveren vaak een waardevolle bijdrage aan de stad en de dorpen. De gemeente Tilburg gaat graag met u in gesprek over uw ideeën. Ook als u vindt dat u een bepaalde gemeentelijke taak beter kunt uitvoeren dan de gemeente ('Dat kan ik beter'). Daarnaast kunt u meedenken over de toekomst van Tilburg en gemeentelijk beleid door deel te nemen aan onderzoeken, panels of inspraaktrajecten.

Initiatieven

Wilt u ook iets doen voor Tilburg en daarover overleggen met de gemeente Tilburg? Bel dan naar adviseur Lydia Schijven via 06 10962182 of mail naar initiatieven@tilburg.nl. Lydia zorgt er voor dat uw idee snel bij de juiste afdeling(en) op tafel komt.

Een paar voorbeelden: Tilburgers die een grote discussiebijeenkomst organiseren, een leeg gebouw willen gaan gebruiken voor zorg en welzijnsactiviteiten voor de wijk, een nieuwe sportieve voorziening willen starten, een moestuin of groen in de wijk willen onderhouden of hulp vragen bij een culturele activiteit.

Als u subsidie wilt aanvragen voor uw plan, kijk dan welke subsidiemogelijkheden de gemeente biedt.

Burgerpanel Stadsbos013

In november 2017 is het panel een aantal vragen voorgelegd over Stadsbos013, een natuurgebied in het zuidwesten van Tilburg. Het omvat gebieden die afzonderlijk ook onder andere namen bekend zijn. De afdeling Ruimte wilde voor hun beleid graag peilen hoe bekend Stadsbos013 is, of men het bezoekt en waarvoor men het bezoekt.

Bewonersbudget Het Zand

Geld voor een goed idee in straat of buurt

Een extra speelplek, een nieuwe haag langs een bestaand stuk groen of een idee om samen zwerfafval tegen te gaan? Voor dit soort ideeën is er het 'Bewonersbudget Het Zand'. Het gaat om maximaal 5.000 euro per initiatief. Bewoners zorgen er zelf voor dat (een groot deel van) de straat of buurt achter het idee staat. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan, de realisatie én voor de financiële afhandeling.

Regels en voorwaarden

Veel regels of beperkingen zijn er niet. De gemeente geeft de ruimte aan betrokken en verantwoordelijke bewoners. De wijkregisseur van de gemeente Tilburg is de contactpersoon voor het Bewonersbudget Het Zand. Zij beslist of een aanvraag wordt goedgekeurd. Heeft u vragen of wilt u een idee indienen, neem dan contact op met Corina van Spaendonk, wijkregisseur gemeente Tilburg, via mail: corina.van.spaendonk@tilburg.nl.

Burgeronderzoek 2016

Via het burgeronderzoek peilt de gemeente elke 2 jaar de mening van Tilburgers over tal van zaken. In het najaar van 2016 was het meest recente onderzoek. De resultaten staan in de uitgebreide samenvatting.  (pdf,804KB)

Burgerpanel

Het Burgerpanel is een enquête op internet waar Tilburgers van 18 jaar of ouder gemiddeld 5 keer per jaar hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen. Via de resultaten krijgt de gemeente informatie over wat er leeft in de stad. Meld u aan voor het Burgerpanel.

De resultaten van de afgelopen 2 jaar zijn hieronder te downloaden. Voor eerdere rapporten of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Kenniscentrum via het contactformulier.

Dat kan ik beter

Denkt u een gemeentelijke taak beter uit te kunnen voeren dan de gemeente Tilburg? Daag ons uit met uw plan! We proberen de nieuwe aanpak uit onder de titel 'Dat kan ik beter', geïnspireerd door het Engelse 'Right to Challenge'. Bij de veelgestelde vragen vindt u alle informatie. Hebt u een plan, bel dan naar adviseur Lydia Schijven, via telefoonnummer 06 10962182 of mail uw voorstel naar initiatieven@tilburg.nl. Lydia zorgt er voor dat uw plan snel bij de juiste afdeling(en) op tafel komt.

Kinderadviesraad

In de KinderAdviesRaad Tilburg zetten Tilburgse kinderen tussen 10 en 16 jaar zich in voor kinderen die in armoede leven binnen de gemeente Tilburg.

Meer informatie staat op de website van de KinderAdviesRaad Tilburg.

Natuur- en milieueducatie

De gemeente ondersteunt vrijwilligers die plannen hebben voor natuur- en milieueducatie (NME) in hun buurt. Er is maximaal 2.500 euro per initiatief beschikbaar. Educatie over onderwerpen als water, klimaat, afval en energie is belangrijk want contact met de natuur is leerzaam, gezond en leuk. Kinderen, maar ook volwassenen, krijgen hierdoor een andere kijk op hun buurt. Voorbeelden van NME zijn: een woensdagmiddagclubje met kinderen uit de buurt of een samenwerking met een school of een volkstuinvereniging. Op de pagina subsidies (kopje milieu) meer over de mogelijkheden.

Petitie

Tilburgers kunnen online een petitie of verzoekschrift aanbieden aan de gemeenteraad of het college. Dat kan via petities.nl. Hoe het werkt staat onder het kopje 'Tilburg' (bij Loketten).

Serve the City Tilburg

Serve the City Tilburg organiseert vrijwilligersprojecten die zich inzetten voor het welzijn van de stad. Dit wordt allemaal georganiseerd door studenten. Zij willen andere studenten inspireren om iets te doen voor een ander en bieden hier ook de mogelijkheid voor. Ze handelen vanuit de overtuiging dat ze samen verschil kunnen maken voor een betere Tilburg. Door het jaar heen organiseren zij evenementen zoals Serve the Dinner en Serve the Burger. Bent u geïnteresseerd of wilt u zelf meehelpen? Kijk dan op www.stctilburg.nl.

Sociale Raad Tilburg

Sinds 1 januari 2015 is de Sociale Raad Tilburg actief. Zij adviseert de gemeente en denkt mee over het beleid op het sociale domein en de uitvoering daarvan. Het gaat om de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. U kunt contact opnemen met de Sociale Raad via mail@socialeraadtilburg.nl of telefonisch op: 013 467 19 55.

Studentenraad

De studentenraad adviseert de gemeente over beleid dat de gemeente ontwikkelt voor studeren. In de Studentenraad zitten studenten van Fontys, Avans en Tilburg University. Meer informatie over de studentenraad op de website Studentenraad Tilburg.

Tilburg knapt op

Een leuke straat maak je zelf en samen met je buren. Bijvoorbeeld door de buurt schoon te maken of extra groen aan te leggen. De gemeente helpt hierbij met Tilburg Knapt Op! Via de Facebookpagina Tilburg Knapt Op blijf je op de hoogte van allerlei tijdelijke acties. Natuurlijk kun je ook altijd een vraag stellen. Zo maken we samen van jouw buurt de beste plek om te wonen. Vragen of klachten kun je ook melden via een knop op de pagina melding maken of via telefoonnummer 14 013.

Meer informatie op de pagina 'Tilburg knapt op' op deze website.

Tilburg voor cultuur

Tilburgvoorcultuur.nl is een platform om kunst- en cultuurprojecten financieel mogelijk te maken. Dat kan alleen als u ook meedoet. Bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur en heeft u een warm hart voor Tilburg? Vindt u het fijn om in een bruisende stad te wonen? En wilt u daar graag een steentje aan bijdragen? Bekijk dan onze projecten.

CuPuDo

In maart 2016 startte het stadslab voor Cultuur in het Publieke Domein (CuPudo). Doel is om inwoners van Tilburg te motiveren en enthousiasmeren om ideeën voor cultuur in het publieke domein in te dienen. Dit project is een pilot om op een eigen Tilburgse wijze invulling te geven aan het realiseren van cultuur in het publieke domein. Tot nu toe zijn er 31 ideeën ingediend die verdiept, verrijkt of waar nodig verbonden worden met andere initiatieven of bestaande activiteiten in de stad. Inmiddels is uit deze eerste ervaringen het Culture Canvas ontwikkeld. Een helder tool die de initiatiefnemer helpt om zijn idee zo te onderbouwen dat de weg naar realisatie helder voor ogen staat.

  • Meer informatie op de site van CuPudo.

Spoorpark

Tussen de Hart van Brabantlaan en de Spoorzone komt een stadspark van 7,5 hectare: het Spoorpark. 

Meer informatie over dit grensverleggende burgerinitiatief is te vinden op de website Spoorpark Tilburg.

Social media

Via de social media van de gemeente kunnen Tilburgers hun mening geven en het gesprek aangaan met de gemeente en met andere inwoners.